Vinski kabineti, sa jednom ili više temperaturnih zona, slobodnostojeći i ugradni, za domaćisntvo i ugostiteljstvo, vinidor, grandcu, vionthek

Vinski kabineti

 • SubZero ICBUW-24

  Vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: B
  Godišnja potrošnja: 336 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 18°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l: 46
  Broj temperaturnih zona: 2
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 86.4/60.6/61.0 cm
  Neto zapremina, ukupno: 95 l
  Staklena vrata

  SKU: ICBUW-24

  LIEBHERR WKEes 553 GrandCru

  Ugradni vinski kabinet
  Energetska potrošnja za 24h: 0.356 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Eksterne dimenzije V x Š x D: 40 / 55.7 / 55.8 cm
  Neto zapremina, ukupno: 46 l
  Staklena vrata

  SKU: WKEES553
  188.991,00 Din. 209.990,00 Din. Add to cart

  LIEBHERR WKEgw 582

  Vinski kabinet
  Energetska potrošnja za 24h: 0.290 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 45/56.0/55.0 cm
  Neto zapremina, ukupno: 48 l
  Staklena vrata

  SKU: WKEGW582
  247.491,00 Din. 274.990,00 Din. Add to cart

  LIEBHERR WKEgb 582

  Vinski kabinet
  Energetska potrošnja za 24h: 0.290 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 45/56.0/55.0 cm
  Neto zapremina, ukupno: 48 l
  Staklena vrata

  SKU: WKEGB582
  247.491,00 Din. 274.990,00 Din. Add to cart

  LIEBHERR EWTgw 3583 Vinidor

  Ugradni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: A
  Godišnja potrošnja: 165 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 83
  Broj temperaturnih zona: 2
  Dimenzije korpusa: V x Š x D 177.2-178.8 / 56-57 / 55.0 cm
  Bruto zapremina, ukupno: 307 l
  Staklena vrata
  SoftSystem zatvaranja vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 178 cm

  SKU: EWTGW3583
  499.990,00 Din. Add to cart

  LIEBHERR EWTgw 2383 Vinidor

  Ugradni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: A
  Godišnja potrošnja: 153 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 51
  Broj temperaturnih zona: 2
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 122-123.6/ 56-57 / 55.0 cm
  Bruto zapremina, ukupno: 195 l
  Staklena vrata
  SoftSystem zatvaranja vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 122 cm

  SKU: EWTGW2383
  419.990,00 Din. Add to cart

  LIEBHERR EWTgw 1683 Vinidor

  Ugradni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: A
  Godišnja potrošnja: 146 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 33
  Broj temperaturnih zona: 2
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 87.4-89 / 56-57 / 55.0 cm
  Bruto zapremina, ukupno: 125 l
  Staklena vrata
  SoftSystem zatvaranja vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 88 cm

  SKU: EWTGW1683
  379.990,00 Din. Add to cart

  LIEBHERR EWTgb 3583 Vinidor

  Ugradni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: A
  Godišnja potrošnja: 165 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 83
  Broj temperaturnih zona: 2
  Dimenzije korpusa: V x Š x D 177.2-178.8 / 56-57 / 55.0 cm
  Bruto zapremina, ukupno: 307 l
  Staklena vrata
  SoftSystem zatvaranja vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 178 cm

  SKU: EWTGB3583
  499.990,00 Din. Add to cart

  LIEBHERR EWTgb 2383 Vinidor

  Ugradni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: A
  Godišnja potrošnja: 153 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 51
  Broj temperaturnih zona: 2
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 122-123.6/ 56-57 / 55.0 cm
  Bruto zapremina, ukupno: 195 l
  Staklena vrata
  SoftSystem zatvaranja vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 122 cm

  SKU: EWTGB2383
  419.990,00 Din. Add to cart

  LIEBHERR EWTgb 1683 Vinidor

  Ugradni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: A
  Godišnja potrošnja: 146 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 33
  Broj temperaturnih zona: 2
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 87.4-89 / 56-57 / 55.0 cm
  Bruto zapremina, ukupno: 125 l
  Staklena vrata
  SoftSystem zatvaranja vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 88 cm

  SKU: EWTGB1683
  379.990,00 Din. Add to cart

  LIEBHERR EWTdf 3553 Vinidor

  Ugradni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: A
  Godišnja potrošnja: 163 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 80
  Broj temperaturnih zona: 2
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 177.2-178.8 / 56-57 / 55.0 cm
  Bruto zapremina, ukupno: 289 l
  Staklena vrata
  SoftSystem zatvaranja vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 178 cm

  SKU: EWTDF3553
  449.990,00 Din. Add to cart

  LIEBHERR EWTdf 2353 Vinidor

  Ugradni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: A
  Godišnja potrošnja: 152 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 48
  Broj temperaturnih zona: 2
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 122-123.6/ 56-57 / 55.0 cm
  Bruto zapremina, ukupno: 183 l
  Staklena vrata
  SoftSystem zatvaranja vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 122 cm

  SKU: EWTDF2353
  399.990,00 Din. Add to cart

  LIEBHERR EWTdf 1653 Vinidor

  Ugradni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: A
  Godišnja potrošnja: 145 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 30
  Broj temperaturnih zona: 2
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 87,4-89 / 56-57 /55,0 cm
  Bruto zapremina, ukupno: 117 l
  Staklena vrata
  SoftSystem zatvaranja vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 88 cm

  SKU: EWTDF1653
  349.990,00 Din. Add to cart

  Smeg CVI338RWX2

  Vinski kabinet
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 38
  Broj temperaturnih zona: 2
  Neto zapremina, ukupno: 114 l
  Eksterne dimenzije V x Š x D: 82-91/59,5/61,6

  SKU: CVI338RWX2
  349.990,00 Din. Add to cart

  Smeg CVI338LWX2

  Vinski kabinet
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 38
  Broj temperaturnih zona: 2
  Neto zapremina, ukupno: 114 l
  Eksterne dimenzije V x Š x D: 82-91/59,5/61,6

  SKU: CVI338LWX2
  349.990,00 Din. Add to cart

  Smeg WI66RS

  Ugradni vinski kabinet
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 54
  Broj temperaturnih zona: 2
  Neto zapremina, ukupno: 295 l
  Eksterne dimenzije V x Š x D: 200/60/61
  Staklena vrata

  SKU: WI66RS
  1.249.875,00 Din. Add to cart

  Smeg WI66LS

  Ugradni vinski kabinet
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 54
  Broj temperaturnih zona: 2
  Neto zapremina, ukupno: 295 l
  Eksterne dimenzije V x Š x D: 200/60/61
  Staklena vrata

  SKU: WI66LS
  1.249.875,00 Din. Add to cart

  Smeg CVI318RWX2

  Ugradni vinski kabinet
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Neto zapremina, ukupno: 46 l
  Eksterne dimenzije V x Š x D: 45/57/45
  Staklena vrata
  Visina ugradnog korpusa: 45 cm

  SKU: CVI318RWX2
  249.875,00 Din. Add to cart

  Smeg CVI318LWX2

  Ugradni vinski kabinet
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Neto zapremina, ukupno: 46 l
  Eksterne dimenzije V x Š x D: 45/57/45
  Staklena vrata
  Visina ugradnog korpusa: 45 cm

  SKU: CVI318LWX2
  249.875,00 Din. Add to cart

  Smeg WI360LX

  Ugradni vinski kabinet
  Temperatura vinskog kabineta: od 6°C + do 18°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 98
  Broj temperaturnih zona: 2
  Neto zapremina, ukupno: 325 l
  Eksterne dimenzije V x Š x D: 178/60/54
  Staklena vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 178 cm

  SKU: WI360LX

  SMEG CVI618NR

  Vinski kabinet
  Energetska potrošnja za 24h: 0.290 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 45/56.0/55.0 cm
  Neto zapremina, ukupno: 48 l
  Staklena vrata

  SKU: CVI618NR
  279.990,00 Din. Add to cart

  SMEG CVI618NRS

  Vinski kabinet
  Energetska potrošnja za 24h: 0.290 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 45/56.0/55.0 cm
  Neto zapremina, ukupno: 48 l
  Staklena vrata

  SKU: CVI618NRS
  279.990,00 Din. Add to cart

  SMEG CVI618NX

  Vinski kabinet
  Energetska potrošnja za 24h: 0.290 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 45/56.0/55.0 cm
  Neto zapremina, ukupno: 48 l
  Staklena vrata

  SKU: CVI618NX
  279.990,00 Din. Add to cart

  SMEG CVI618NXS

  Vinski kabinet
  Energetska potrošnja za 24h: 0.290 KW/h
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 45/56.0/55.0 cm
  Neto zapremina, ukupno: 48 l
  Staklena vrata

  SKU: CVI618NXS
  279.990,00 Din. Add to cart

  Smeg CVI118RWS2

  Ugradni vinski kabinet
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Neto zapremina, ukupno: 46 l
  Eksterne dimenzije V x Š x D: 45/58/55
  Staklena vrata
  Visina ugradnog korpusa: 45 cm

  SKU: CVI118RWS2

  Smeg CVI118RWN2

  Ugradni vinski kabinet
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Neto zapremina, ukupno: 46 l
  Eksterne dimenzije V x Š x D: 45/58/55
  Staklena vrata
  Visina ugradnog korpusa: 45 cm

  SKU: CVI118RWN2

  Smeg CVI118LWS2

  Ugradni vinski kabinet
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Neto zapremina, ukupno: 46 l
  Eksterne dimenzije V x Š x D: 45/58/55
  Staklena vrata
  Visina ugradnog korpusa: 45 cm

  SKU: CVI118LWS2

  Smeg CVI118LWN2

  Ugradni vinski kabinet
  Temperatura vinskog kabineta: od 5°C + do 20°C
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 18
  Broj temperaturnih zona: 1
  Neto zapremina, ukupno: 46 l
  Eksterne dimenzije V x Š x D: 45/58/55
  Staklena vrata
  Visina ugradnog korpusa: 45 cm

  SKU: CVI118LWN2

  Miele KWT 1602 Vi

  Ugradni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: C
  Godišnja potrošnja: 293 KW/h
  Broj temperaturnih zona: 3
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 213,4-216,4 / 61-61,3 / 62,9 cm
  Zapremina, ukupno: 365 l
  SoftClose prigušnik za zatvaranje vrata
  Staklena vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 216 cm

  SKU: KWT1602VI
  1.150.000,00 Din. Add to cart

  Miele KWT 1612 Vi

  Ugradni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: C
  Godišnja potrošnja: 293 KW/h
  Broj temperaturnih zona: 3
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 213,4-216,4 / 61-61,3 / 62,9 cm
  Zapremina, ukupno: 365 l
  SoftClose prigušnik za zatvaranje vrata
  Staklena vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 216 cm

  SKU: KWT1612VI
  1.150.000,00 Din. Add to cart

  Miele KWT 6112 iG

  Ugradni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: A+
  Godišnja potrošnja: 106 KW/h
  Broj temperaturnih zona: 1
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 45-45,2 / 56-56,8 / 55,5 cm
  Zapremina, ukupno: 46 l
  SoftClose prigušnik za zatvaranje vrata
  Push2open – vrata se otvaraju guranjem prednje ploče
  Staklena vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 45 cm

  SKU: KWT6112IG
  270.000,00 Din. Read more

  Miele KWT 6321 UG

  Ugradni podpultni vinski kabinet
  Klasa energetske efikasnosti: B
  Godišnja potrošnja: 195 KW/h
  Maksimalan broj flaša 0,75 l, tip Bordeaux: 34
  Broj temperaturnih zona: 2
  Eksterne dimenzije: V x Š x D 82 – 87 / 60 / 58 cm
  Zapremina, ukupno: 94 l
  Staklena vrata
  Visina korpusa za ugradnju: 87 cm

  SKU: KWT6321UG
  280.000,00 Din. Add to cart

  Miele KWT 6422 iG

  Ugradni vinski frižider sa dve temperaturne zone.

  SKU: KWT6422iG
  360.000,00 Din. Add to cart