Slavine, armature, pipe

Slavine

-6.000,00 Din. 18.990,00 Din. 24.990,00 Din.

Smeg MID2CR

108.500,00 Din.

Smeg MAP99CR

74.750,00 Din.

Smeg MICOR9OT

33.800,00 Din.

Smeg MIR6P

80.500,00 Din.

Smeg MAP77OT

Smeg M16CR

Smeg ME3A

Smeg M16CSP

Smeg ME4A

69.990,00 Din.

Smeg MDQ5-CSP

Smeg ME3AV

Smeg MFQ8-CSP

Smeg ME3P

44.500,00 Din.

Smeg MID9CR

Smeg ME3RA

Smeg ME5CR2

Smeg MF8RA2

37.990,00 Din.

Smeg MC18CR

Smeg MF8AV2

Smeg MD13CR2

Smeg MF8P2

Smeg MD14CSP

Smeg MF8A2

Smeg MF22CSP2

Smeg MF22CR2

Smeg MF8CR

45.450,00 Din.

Smeg MIDR55CR

88.200,00 Din.

Smeg MIDR7O-2

79.980,00 Din.

Smeg MIDR7CR-2

Smeg MIDR7RA-2

Smeg MIR8CR

Smeg MIR8O

Smeg MIR8RA

Smeg MIR6CR

63.800,00 Din.

Smeg MIR6O

Smeg MIR6RA

-6.000,00 Din. 18.990,00 Din. 24.990,00 Din.

Smeg MID1CR

Smeg MI3CR

-4.860,00 Din. 17.990,00 Din. 22.850,00 Din.

Smeg MI4CR

-7.500,00 Din. 32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18B

-7.500,00 Din. 32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18P

-7.500,00 Din. 32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18T

-7.500,00 Din. 32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18N

-7.500,00 Din. 32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18AL

-7.500,00 Din. 32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18A

-7.500,00 Din. 32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18AV

Smeg MD14CR

Smeg MD14IS2

18.990,00 Din. 24.990,00 Din.

Smeg MID2CR

SKU: MID2CR

Hromirana slavina sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

Add to cart
108.500,00 Din.

Smeg MAP99CR

SKU: MAP99CR

Jednoručna baterija sa rotirajućom glavom slavine i ručkom za točenje filtrirane vode za piće.

Add to cart
74.750,00 Din.

Smeg MICOR9OT

SKU: MICOR9OT

Jednoručna baterija.

Add to cart
33.800,00 Din.

Smeg MIR6P

SKU: MIR6P

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

Add to cart
80.500,00 Din.

Smeg MAP77OT

SKU: MAP77OT

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije i ručkom za točenje filtrirane vode za piće.

Add to cart

Smeg M16CR

SKU: M16CR

Jednoručna baterija.

Read more

Smeg ME3A

SKU: ME3A

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Read more

Smeg M16CSP

SKU: M16CSP

Jednoručna baterija.

Read more

Smeg ME4A

SKU: ME4A

Slavina sa uglom rotacije od 360°. Tradicionalne ručice za vodu. Dostupna u više boja.

Read more
69.990,00 Din.

Smeg MDQ5-CSP

SKU: MDQ5-CSP

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Add to cart

Smeg ME3AV

SKU: ME3AV

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Read more

Smeg MFQ8-CSP

SKU: MFQ8-CSP

Jednoručna baterija.

Read more

Smeg ME3P

SKU: ME3P

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Read more
44.500,00 Din.

Smeg MID9CR

SKU: MID9CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Add to cart

Smeg ME3RA

SKU: ME3RA

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Read more

Smeg ME5CR2

SKU: ME5CR2

Jednoručna teleskopska baterija sa tuš glavom na izvlačenje i udaljenom komandom.

Read more

Smeg MF8RA2

SKU: MF8RA2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Read more
37.990,00 Din.

Smeg MC18CR

SKU: MC18CR

Jednoručna baterija.

Add to cart

Smeg MF8AV2

SKU: MF8AV2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Read more

Smeg MD13CR2

SKU: MD13CR2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Read more

Smeg MF8P2

SKU: MF8P2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Read more

Smeg MD14CSP

SKU: MD14CSP

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Read more

Smeg MF8A2

SKU: MF8A2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Read more

Smeg MF22CSP2

SKU: MF22CSP2

Jednoručna baterija sa rotirajućom glavom slavine.

Read more

Smeg MF22CR2

SKU: MF22CR2

Jednoručna baterija sa rotirajućom glavom slavine.

Read more

Smeg MF8CR

SKU: MF8CR

Jednoručna baterija.

Read more
45.450,00 Din.

Smeg MIDR55CR

SKU: MIDR55CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

Add to cart
88.200,00 Din.

Smeg MIDR7O-2

SKU: MIDR7O-2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

Add to cart
79.980,00 Din.

Smeg MIDR7CR-2

SKU: MIDR7CR-2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

Add to cart

Smeg MIDR7RA-2

SKU: MIDR7RA-2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

Read more

Smeg MIR8CR

SKU: MIR8CR

Dvoručna baterija.

Read more

Smeg MIR8O

SKU: MIR8O

Dvoručna baterija.

Read more

Smeg MIR8RA

SKU: MIR8RA

Dvoručna baterija.

Read more

Smeg MIR6CR

SKU: MIR6CR

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

Read more
63.800,00 Din.

Smeg MIR6O

SKU: MIR6O

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

Add to cart

Smeg MIR6RA

SKU: MIR6RA

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

Read more
18.990,00 Din. 24.990,00 Din.

Smeg MID1CR

SKU: MID1CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

Add to cart

Smeg MI3CR

SKU: MI3CR

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

Read more
17.990,00 Din. 22.850,00 Din.

Smeg MI4CR

SKU: MI4CR

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

Add to cart
32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18B

SKU: MC18B

Jednoručna baterija.

Add to cart
32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18P

SKU: MC18P

Jednoručna baterija.

Add to cart
32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18T

SKU: MC18T

Jednoručna baterija.

Add to cart
32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18N

SKU: MC18N

Jednoručna baterija.

Add to cart
32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18AL

SKU: MC18AL

Jednoručna baterija.

Add to cart
32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18A

SKU: MC18A

Jednoručna baterija.

Add to cart
32.490,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg MC18AV

SKU: MC18AV

Jednoručna baterija.

Add to cart

Smeg MD14CR

SKU: MD14CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Read more

Smeg MD14IS2

SKU: MD14IS2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Read more

Smeg MID2CR

Hromirana slavina sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

SKU: MID2CR
18.990,00 Din. 24.990,00 Din. Add to cart

Smeg MAP99CR

Jednoručna baterija sa rotirajućom glavom slavine i ručkom za točenje filtrirane vode za piće.

SKU: MAP99CR
108.500,00 Din. Add to cart

Smeg MICOR9OT

Jednoručna baterija.

SKU: MICOR9OT
74.750,00 Din. Add to cart

Smeg MIR6P

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

SKU: MIR6P
33.800,00 Din. Add to cart

Smeg MAP77OT

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije i ručkom za točenje filtrirane vode za piće.

SKU: MAP77OT
80.500,00 Din. Add to cart

Smeg M16CR

Jednoručna baterija.

SKU: M16CR

Smeg ME3A

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

SKU: ME3A

Smeg M16CSP

Jednoručna baterija.

SKU: M16CSP

Smeg ME4A

Slavina sa uglom rotacije od 360°. Tradicionalne ručice za vodu. Dostupna u više boja.

SKU: ME4A

Smeg MDQ5-CSP

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

SKU: MDQ5-CSP
69.990,00 Din. Add to cart

Smeg ME3AV

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

SKU: ME3AV

Smeg MFQ8-CSP

Jednoručna baterija.

SKU: MFQ8-CSP

Smeg ME3P

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

SKU: ME3P

Smeg MID9CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

SKU: MID9CR
44.500,00 Din. Add to cart

Smeg ME3RA

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

SKU: ME3RA

Smeg ME5CR2

Jednoručna teleskopska baterija sa tuš glavom na izvlačenje i udaljenom komandom.

SKU: ME5CR2

Smeg MF8RA2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

SKU: MF8RA2

Smeg MC18CR

Jednoručna baterija.

SKU: MC18CR
37.990,00 Din. Add to cart

Smeg MF8AV2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

SKU: MF8AV2

Smeg MD13CR2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

SKU: MD13CR2

Smeg MF8P2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

SKU: MF8P2

Smeg MD14CSP

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

SKU: MD14CSP

Smeg MF8A2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

SKU: MF8A2

Smeg MF22CSP2

Jednoručna baterija sa rotirajućom glavom slavine.

SKU: MF22CSP2

Smeg MF22CR2

Jednoručna baterija sa rotirajućom glavom slavine.

SKU: MF22CR2

Smeg MF8CR

Jednoručna baterija.

SKU: MF8CR

Smeg MIDR55CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

SKU: MIDR55CR
45.450,00 Din. Add to cart

Smeg MIDR7O-2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

SKU: MIDR7O-2
88.200,00 Din. Add to cart

Smeg MIDR7CR-2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

SKU: MIDR7CR-2
79.980,00 Din. Add to cart

Smeg MIDR7RA-2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

SKU: MIDR7RA-2

Smeg MIR8CR

Dvoručna baterija.

SKU: MIR8CR

Smeg MIR8O

Dvoručna baterija.

SKU: MIR8O

Smeg MIR8RA

Dvoručna baterija.

SKU: MIR8RA

Smeg MIR6CR

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

SKU: MIR6CR

Smeg MIR6O

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

SKU: MIR6O
63.800,00 Din. Add to cart

Smeg MIR6RA

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

SKU: MIR6RA

Smeg MID1CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

SKU: MID1CR
18.990,00 Din. 24.990,00 Din. Add to cart

Smeg MI3CR

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

SKU: MI3CR

Smeg MI4CR

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

SKU: MI4CR
17.990,00 Din. 22.850,00 Din. Add to cart

Smeg MC18B

Jednoručna baterija.

SKU: MC18B
32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18P

Jednoručna baterija.

SKU: MC18P
32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18T

Jednoručna baterija.

SKU: MC18T
32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18N

Jednoručna baterija.

SKU: MC18N
32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18AL

Jednoručna baterija.

SKU: MC18AL
32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18A

Jednoručna baterija.

SKU: MC18A
32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18AV

Jednoručna baterija.

SKU: MC18AV
32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MD14CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

SKU: MD14CR

Smeg MD14IS2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

SKU: MD14IS2

Smeg MID2CR

Hromirana slavina sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

18.990,00 Din. 24.990,00 Din. Add to cart

Smeg MAP99CR

Jednoručna baterija sa rotirajućom glavom slavine i ručkom za točenje filtrirane vode za piće.

108.500,00 Din. Add to cart

Smeg MICOR9OT

Jednoručna baterija.

74.750,00 Din. Add to cart

Smeg MIR6P

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

33.800,00 Din. Add to cart

Smeg MAP77OT

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije i ručkom za točenje filtrirane vode za piće.

80.500,00 Din. Add to cart

Smeg M16CR

Jednoručna baterija.

Smeg ME3A

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg M16CSP

Jednoručna baterija.

Smeg ME4A

Slavina sa uglom rotacije od 360°. Tradicionalne ručice za vodu. Dostupna u više boja.

Smeg MDQ5-CSP

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

69.990,00 Din. Add to cart

Smeg ME3AV

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg MFQ8-CSP

Jednoručna baterija.

Smeg ME3P

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg MID9CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

44.500,00 Din. Add to cart

Smeg ME3RA

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg ME5CR2

Jednoručna teleskopska baterija sa tuš glavom na izvlačenje i udaljenom komandom.

Smeg MF8RA2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg MC18CR

Jednoručna baterija.

37.990,00 Din. Add to cart

Smeg MF8AV2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg MD13CR2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Smeg MF8P2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg MD14CSP

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Smeg MF8A2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg MF22CSP2

Jednoručna baterija sa rotirajućom glavom slavine.

Smeg MF22CR2

Jednoručna baterija sa rotirajućom glavom slavine.

Smeg MF8CR

Jednoručna baterija.

Smeg MIDR55CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

45.450,00 Din. Add to cart

Smeg MIDR7O-2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

88.200,00 Din. Add to cart

Smeg MIDR7CR-2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

79.980,00 Din. Add to cart

Smeg MIDR7RA-2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

Smeg MIR8CR

Dvoručna baterija.

Smeg MIR8O

Dvoručna baterija.

Smeg MIR8RA

Dvoručna baterija.

Smeg MIR6CR

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

Smeg MIR6O

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

63.800,00 Din. Add to cart

Smeg MIR6RA

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

Smeg MID1CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

18.990,00 Din. 24.990,00 Din. Add to cart

Smeg MI3CR

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

Smeg MI4CR

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

17.990,00 Din. 22.850,00 Din. Add to cart

Smeg MC18B

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18P

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18T

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18N

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18AL

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18A

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18AV

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MD14CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Smeg MD14IS2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Smeg MID2CR

Hromirana slavina sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

18.990,00 Din. 24.990,00 Din. Add to cart

Smeg MAP99CR

Jednoručna baterija sa rotirajućom glavom slavine i ručkom za točenje filtrirane vode za piće.

108.500,00 Din. Add to cart

Smeg MICOR9OT

Jednoručna baterija.

74.750,00 Din. Add to cart

Smeg MIR6P

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

33.800,00 Din. Add to cart

Smeg MAP77OT

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije i ručkom za točenje filtrirane vode za piće.

80.500,00 Din. Add to cart

Smeg M16CR

Jednoručna baterija.

Smeg ME3A

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg M16CSP

Jednoručna baterija.

Smeg ME4A

Slavina sa uglom rotacije od 360°. Tradicionalne ručice za vodu. Dostupna u više boja.

Smeg MDQ5-CSP

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

69.990,00 Din. Add to cart

Smeg ME3AV

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg MFQ8-CSP

Jednoručna baterija.

Smeg ME3P

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg MID9CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

44.500,00 Din. Add to cart

Smeg ME3RA

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg ME5CR2

Jednoručna teleskopska baterija sa tuš glavom na izvlačenje i udaljenom komandom.

Smeg MF8RA2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg MC18CR

Jednoručna baterija.

37.990,00 Din. Add to cart

Smeg MF8AV2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg MD13CR2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Smeg MF8P2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg MD14CSP

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Smeg MF8A2

Slavina sa obrtnim uglom od 360°. Jednoručna baterija. Dostupna u više boja.

Smeg MF22CSP2

Jednoručna baterija sa rotirajućom glavom slavine.

Smeg MF22CR2

Jednoručna baterija sa rotirajućom glavom slavine.

Smeg MF8CR

Jednoručna baterija.

Smeg MIDR55CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

45.450,00 Din. Add to cart

Smeg MIDR7O-2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

88.200,00 Din. Add to cart

Smeg MIDR7CR-2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

79.980,00 Din. Add to cart

Smeg MIDR7RA-2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

Smeg MIR8CR

Dvoručna baterija.

Smeg MIR8O

Dvoručna baterija.

Smeg MIR8RA

Dvoručna baterija.

Smeg MIR6CR

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

Smeg MIR6O

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

63.800,00 Din. Add to cart

Smeg MIR6RA

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

Smeg MID1CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje i kertridžima za uštedu vode i energije.

18.990,00 Din. 24.990,00 Din. Add to cart

Smeg MI3CR

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

Smeg MI4CR

Jednoručna baterija sa kertridžom za uštedu energije.

17.990,00 Din. 22.850,00 Din. Add to cart

Smeg MC18B

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18P

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18T

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18N

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18AL

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18A

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MC18AV

Jednoručna baterija.

32.490,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg MD14CR

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.

Smeg MD14IS2

Jednoručna baterija sa tuš glavom na izvlačenje.