Kafe aparati, ugradni i slobodnostojeći, sa priključkom na vodu i bez

Kafe aparati

135.000,00 Din.

Miele CM 6150

158.000,00 Din.

Miele CM 6350

250.000,00 Din.

Miele CM 7350

285.000,00 Din.

Miele CM 7550

335.000,00 Din.

Miele CM 7750

315.000,00 Din.

Miele CVA 6401

335.000,00 Din.

Miele CVA 6405

380.000,00 Din.

Miele CVA 6800

425.000,00 Din.

Miele CVA 6805

120.000,00 Din.

Miele CM 5500

99.000,00 Din.

Miele CM 5300

99.000,00 Din.

Miele CM 5300

158.000,00 Din.

Miele CM 6350

135.000,00 Din.

Miele CM 6150

172.500,00 Din.

Scholtes SCM 2

299.990,00 Din.

Smeg CMSC451NE

299.990,00 Din.

Smeg CMSC451B

299.990,00 Din.

Smeg CMSC451

259.990,00 Din.

Smeg CMS8451P

259.990,00 Din.

Smeg CMS8451A

289.990,00 Din.

Smeg CMS6451X

319.990,00 Din.

Smeg CMS4601NX

319.990,00 Din.

Smeg CMS4601NR