Kafe aparati, ugradni i slobodnostojeći, sa priključkom na vodu i bez

Kafe aparati

140.000,00 Din.

Miele CM 6150

170.000,00 Din.

Miele CM 6350

290.000,00 Din.

Miele CM 7500

305.000,00 Din.315.000,00 Din.

Miele CVA 6401

335.000,00 Din.

Miele CVA 6405

380.000,00 Din.

Miele CVA 6800

425.000,00 Din.

Miele CVA 6805

120.000,00 Din.

Miele CM 5500

99.000,00 Din.

Miele CM 5300

99.000,00 Din.

Miele CM 5300

170.000,00 Din.

Miele CM 6350

140.000,00 Din.

Miele CM 6150

172.500,00 Din.

Scholtes SCM 2

299.990,00 Din.

Smeg CMSC451NE

299.990,00 Din.

Smeg CMSC451B

299.990,00 Din.

Smeg CMSC451

259.990,00 Din.

Smeg CMS8451P

259.990,00 Din.

Smeg CMS8451A

289.990,00 Din.

Smeg CMS6451X

319.990,00 Din.

Smeg CMS4601NX

319.990,00 Din.

Smeg CMS4601NR

140.000,00 Din.

Miele CM 6150

SKU: cm6150

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

Add to cart
170.000,00 Din.

Miele CM 6350

SKU: cm6310

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

Add to cart
290.000,00 Din.

Miele CM 7500

SKU: cm7500

Samostojeći aparat za kafu i čaj sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera. Ekran osetljiv na dodir. Opcija automatske dekalcifikacije.

Add to cart
305.000,00 Din.315.000,00 Din.

Miele CVA 6401

SKU: cva6401

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom. Estetika ContourLine i PureLine.

Read more
335.000,00 Din.

Miele CVA 6405

SKU: cva6405

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i priključenjem na vodovodnu mrežu. Estetika ContourLine i PureLine.

Add to cart
380.000,00 Din.

Miele CVA 6800

SKU: cva6800

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i M Touch ekranom osetljivim na dodir. Estetika PureLine.

Add to cart
425.000,00 Din.

Miele CVA 6805

SKU: cva6805

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom, M Touch ekranom osetljivim na dodir i priključenjem na vodovodnu mrežu. Estetika PureLine.

Read more
120.000,00 Din.

Miele CM 5500

SKU: cm5500

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

Add to cart
99.000,00 Din.

Miele CM 5300

SKU: cm5300

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

Add to cart
99.000,00 Din.

Miele CM 5300

SKU: cm5300-1

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

Add to cart
170.000,00 Din.

Miele CM 6350

SKU: cm6310-1

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

Add to cart
140.000,00 Din.

Miele CM 6150

SKU: cm6150-1

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

Add to cart
172.500,00 Din.

Scholtes SCM 2

SKU: F065183Add to cart
299.990,00 Din.

Smeg CMSC451NE

SKU: CMSC451NE

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika LINEA.

Add to cart
299.990,00 Din.

Smeg CMSC451B

SKU: CMSC451B

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika LINEA.

Add to cart
299.990,00 Din.

Smeg CMSC451

SKU: CMSC451

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika LINEA.

Add to cart
259.990,00 Din.

Smeg CMS8451P

SKU: CMS8451P

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika COLONIALE/CORTINA.

Add to cart
259.990,00 Din.

Smeg CMS8451A

SKU: CMS8451A

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika COLONIALE/CORTINA.

Add to cart
289.990,00 Din.

Smeg CMS6451X

SKU: CMS6451X

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika CLASSIC.

Add to cart
319.990,00 Din.

Smeg CMS4601NX

SKU: CMS4601NX

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika Dolce Stil Novo.

Add to cart
319.990,00 Din.

Smeg CMS4601NR

SKU: CMS4601NR

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika Dolce Stil Novo.

Add to cart

Miele CM 6150

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

SKU: cm6150
140.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 6350

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

SKU: cm6310
170.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 7500

Samostojeći aparat za kafu i čaj sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera. Ekran osetljiv na dodir. Opcija automatske dekalcifikacije.

SKU: cm7500
290.000,00 Din. Add to cart

Miele CVA 6401

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom. Estetika ContourLine i PureLine.

SKU: cva6401
305.000,00 Din.315.000,00 Din. Read more

Miele CVA 6405

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i priključenjem na vodovodnu mrežu. Estetika ContourLine i PureLine.

SKU: cva6405
335.000,00 Din. Add to cart

Miele CVA 6800

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i M Touch ekranom osetljivim na dodir. Estetika PureLine.

SKU: cva6800
380.000,00 Din. Add to cart

Miele CVA 6805

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom, M Touch ekranom osetljivim na dodir i priključenjem na vodovodnu mrežu. Estetika PureLine.

SKU: cva6805
425.000,00 Din. Read more

Miele CM 5500

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

SKU: cm5500
120.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 5300

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

SKU: cm5300
99.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 5300

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

SKU: cm5300-1
99.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 6350

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

SKU: cm6310-1
170.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 6150

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

SKU: cm6150-1
140.000,00 Din. Add to cart
172.500,00 Din. Add to cart

Smeg CMSC451NE

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika LINEA.

SKU: CMSC451NE
299.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMSC451B

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika LINEA.

SKU: CMSC451B
299.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMSC451

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika LINEA.

SKU: CMSC451
299.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS8451P

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika COLONIALE/CORTINA.

SKU: CMS8451P
259.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS8451A

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika COLONIALE/CORTINA.

SKU: CMS8451A
259.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS6451X

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika CLASSIC.

SKU: CMS6451X
289.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS4601NX

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika Dolce Stil Novo.

SKU: CMS4601NX
319.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS4601NR

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika Dolce Stil Novo.

SKU: CMS4601NR
319.990,00 Din. Add to cart

Miele CM 6150

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

140.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 6350

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

170.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 7500

Samostojeći aparat za kafu i čaj sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera. Ekran osetljiv na dodir. Opcija automatske dekalcifikacije.

290.000,00 Din. Add to cart

Miele CVA 6401

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom. Estetika ContourLine i PureLine.

305.000,00 Din.315.000,00 Din. Read more

Miele CVA 6405

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i priključenjem na vodovodnu mrežu. Estetika ContourLine i PureLine.

335.000,00 Din. Add to cart

Miele CVA 6800

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i M Touch ekranom osetljivim na dodir. Estetika PureLine.

380.000,00 Din. Add to cart

Miele CVA 6805

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom, M Touch ekranom osetljivim na dodir i priključenjem na vodovodnu mrežu. Estetika PureLine.

425.000,00 Din. Read more

Miele CM 5500

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

120.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 5300

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

99.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 5300

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

99.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 6350

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

170.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 6150

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

140.000,00 Din. Add to cart

Smeg CMSC451NE

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika LINEA.

299.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMSC451B

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika LINEA.

299.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMSC451

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika LINEA.

299.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS8451P

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika COLONIALE/CORTINA.

259.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS8451A

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika COLONIALE/CORTINA.

259.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS6451X

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika CLASSIC.

289.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS4601NX

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika Dolce Stil Novo.

319.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS4601NR

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika Dolce Stil Novo.

319.990,00 Din. Add to cart

Miele CM 6150

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

140.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 6350

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

170.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 7500

Samostojeći aparat za kafu i čaj sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera. Ekran osetljiv na dodir. Opcija automatske dekalcifikacije.

290.000,00 Din. Add to cart

Miele CVA 6401

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom. Estetika ContourLine i PureLine.

305.000,00 Din.315.000,00 Din. Read more

Miele CVA 6405

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i priključenjem na vodovodnu mrežu. Estetika ContourLine i PureLine.

335.000,00 Din. Add to cart

Miele CVA 6800

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i M Touch ekranom osetljivim na dodir. Estetika PureLine.

380.000,00 Din. Add to cart

Miele CVA 6805

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom, M Touch ekranom osetljivim na dodir i priključenjem na vodovodnu mrežu. Estetika PureLine.

425.000,00 Din. Read more

Miele CM 5500

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

120.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 5300

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

99.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 5300

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

99.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 6350

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom i posudom za mleko za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

170.000,00 Din. Add to cart

Miele CM 6150

Samostojeći aparat za kafu sa integrisanim mlinom za pripremu napitaka na jedan pritisak tastera.

140.000,00 Din. Add to cart
172.500,00 Din. Add to cart

Smeg CMSC451NE

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika LINEA.

299.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMSC451B

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika LINEA.

299.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMSC451

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika LINEA.

299.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS8451P

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika COLONIALE/CORTINA.

259.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS8451A

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika COLONIALE/CORTINA.

259.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS6451X

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika CLASSIC.

289.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS4601NX

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika Dolce Stil Novo.

319.990,00 Din. Add to cart

Smeg CMS4601NR

Ugradni, kompaktni automat za kafu sa integrisanim mlinom i LCD ekranom. Estetika Dolce Stil Novo.

319.990,00 Din. Add to cart