Ugradne ploče za kuvanje, indukcione, gasne, infracrvene, crne, bele, sive, svih širina

Ploče za kuvanje

-5.000,00 Din. 34.990,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg SR264X

-10.000,00 Din. 39.990,00 Din. 49.990,00 Din.

Smeg SE364TD

-11.260,00 Din. 44.990,00 Din. 56.250,00 Din.

Smeg SE364ETD

-15.000,00 Din. 49.990,00 Din. 64.990,00 Din.

Smeg SE364ETFX

-15.000,00 Din. 49.990,00 Din. 64.990,00 Din.

Smeg SE364ETBM

-15.000,00 Din. 49.990,00 Din. 64.990,00 Din.

Smeg SE364ETB

-15.000,00 Din. 54.990,00 Din. 69.990,00 Din.

Smeg SE364EMTB

-15.090,00 Din. 49.900,00 Din. 64.990,00 Din.

Smeg SE363ETB

64.990,00 Din.

Smeg SE385EMTB

84.875,00 Din.

Smeg P764PO

84.875,00 Din.

Smeg P764AO

76.750,00 Din.

Smeg P864P-9

76.750,00 Din.

Smeg P864A-9

84.250,00 Din.

Smeg P775AO

84.250,00 Din.

Smeg P775PO

89.625,00 Din.

Smeg P875P

89.625,00 Din.

Smeg P875A

113.500,00 Din.

Smeg PI764PO

113.500,00 Din.

Smeg PI764AO

115.500,00 Din.

Smeg PI964X

113.500,00 Din.

Smeg PI764BS

115.500,00 Din.

Smeg PI964N

115.500,00 Din.

Smeg PI964B

115.500,00 Din.

Smeg PI964P

68.375,00 Din.

Smeg PGF32C

65.875,00 Din.

Smeg PGF30B

47.375,00 Din.

Smeg PGF32G

56.500,00 Din.

Smeg PGF31G-1

138.375,00 Din.

Smeg PGF32I-1

125.750,00 Din.

Smeg PGF30F

203.000,00 Din.

Smeg PGF30T-1

34.625,00 Din.

Smeg SRV532GH3

74.000,00 Din.

Smeg SI5641B

74.000,00 Din.

Smeg SI5641D

81.875,00 Din.

Smeg SI5642D

81.875,00 Din.

Smeg SI5643D

-15.000,00 Din. 64.990,00 Din. 79.990,00 Din.

Smeg SI5643B

84.000,00 Din.

Smeg SI5644B

-21.510,00 Din. 64.990,00 Din. 86.500,00 Din.

Smeg SI5633B

89.375,00 Din.

Smeg SI641ID2

91.125,00 Din.

Smeg SI642D2

-3.260,00 Din. 59.990,00 Din. 63.250,00 Din.

Smeg SI5322B

69.250,00 Din.

Smeg SI5631D

78.000,00 Din.

Smeg SEI563B

154.500,00 Din.

Smeg SI5952B

131.625,00 Din.

Smeg SI3842B

114.000,00 Din.

Smeg SIM571B

-12.635,00 Din. 79.990,00 Din. 92.625,00 Din.

Smeg SIM561B

34.990,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg SR264X

SKU: N/AAdd to cart
39.990,00 Din. 49.990,00 Din.

Smeg SE364TD

SKU: SE364TD

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

Add to cart
44.990,00 Din. 56.250,00 Din.

Smeg SE364ETD

SKU: SE364ETD

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa ravnim ivicama, širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

Add to cart
49.990,00 Din. 64.990,00 Din.

Smeg SE364ETFX

SKU: SE364ETFX

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa inoxnim okvirom, širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

Add to cart
49.990,00 Din. 64.990,00 Din.

Smeg SE364ETBM

SKU: SE364ETBM

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta i kontrolnim ručkama.

Add to cart
49.990,00 Din. 64.990,00 Din.

Smeg SE364ETB

SKU: SE364ETB

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa zaobljenim ivicama, širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

Add to cart
54.990,00 Din. 69.990,00 Din.

Smeg SE364EMTB

SKU: SE364EMTB

Infracrvena ploča, širine 60 cm sa četiri kuvajuća mesta.

Add to cart
49.900,00 Din. 64.990,00 Din.

Smeg SE363ETB

SKU: SE363ETB

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa tri kuvajuća mesta.

Add to cart
64.990,00 Din.

Smeg SE385EMTB

SKU: SE385EMTB

Infracrvena ploča, širine 90 cm sa pet kuvajućih mesta.

Add to cart
84.875,00 Din.

Smeg P764PO

SKU: P764PO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

Add to cart
84.875,00 Din.

Smeg P764AO

SKU: P764AO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

Add to cart
76.750,00 Din.

Smeg P864P-9

SKU: P864P-91

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

Add to cart
76.750,00 Din.

Smeg P864A-9

SKU: P864A-92

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

Add to cart
84.250,00 Din.

Smeg P775AO

SKU: P775AO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

Add to cart
84.250,00 Din.

Smeg P775PO

SKU: P775PO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

Add to cart
89.625,00 Din.

Smeg P875P

SKU: P875P

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

Add to cart
89.625,00 Din.

Smeg P875A

SKU: P875A

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

Add to cart
113.500,00 Din.

Smeg PI764PO

SKU: PI764PO

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

Add to cart
113.500,00 Din.

Smeg PI764AO

SKU: PI764AO

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

Add to cart
115.500,00 Din.

Smeg PI964X

SKU: PI964X

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

Add to cart
113.500,00 Din.

Smeg PI764BS

SKU: PI764BS

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

Add to cart
115.500,00 Din.

Smeg PI964N

SKU: PI964N

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

Add to cart
115.500,00 Din.

Smeg PI964B

SKU: PI964B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

Add to cart
115.500,00 Din.

Smeg PI964P

SKU: PI964P

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

Add to cart
68.375,00 Din.

Smeg PGF32C

SKU: PGF32C

Domino modularna infracrvena ploča širine 30 cm sa dva kuvajuća mesta. Estetika CLASSIC.

Add to cart
65.875,00 Din.

Smeg PGF30B

SKU: PGF30B

Domino modularni roštilj širine 30 cm. Estetika CLASSIC.

Add to cart
47.375,00 Din.

Smeg PGF32G

SKU: PGF32G

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

Add to cart
56.500,00 Din.

Smeg PGF31G-1

SKU: PGF31G-1

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

Add to cart
138.375,00 Din.

Smeg PGF32I-1

SKU: PGF32I-1

Domino modularna indukciona ploča širine 30 cm sa dva kuvajuća mesta. Estetika CLASSIC.

Add to cart
125.750,00 Din.

Smeg PGF30F

SKU: PGF30F

Domino friteza, širine 30 cm. Estetika CLASSIC.

Add to cart
203.000,00 Din.

Smeg PGF30T-1

SKU: PGF30T-1

Domino indukcioni Teppanyaki, širine 30 cm. Estetika CLASSIC.

Add to cart
34.625,00 Din.

Smeg SRV532GH3

SKU: SRV532GH3

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CONTEMPORARY.

Add to cart
74.000,00 Din.

Smeg SI5641B

SKU: SI5641B1

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje sa oborenim ivicama.

Add to cart
74.000,00 Din.

Smeg SI5641D

SKU: SI5641D1

Električna indukciona keramička ploča za kuvaneje.

Add to cart
81.875,00 Din.

Smeg SI5642D

SKU: SI5642D1

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

Add to cart
81.875,00 Din.

Smeg SI5643D

SKU: SI5643D1

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

Add to cart
64.990,00 Din. 79.990,00 Din.

Smeg SI5643B

SKU: SI5643B1

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

Add to cart
84.000,00 Din.

Smeg SI5644B

SKU: SI5644B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

Add to cart
64.990,00 Din. 86.500,00 Din.

Smeg SI5633B

SKU: SI5633B1

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

Add to cart
89.375,00 Din.

Smeg SI641ID2

SKU: SI641ID21

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje širine 6o cm sa 4 boostera i 4 mesta za kuvanje.

Add to cart
91.125,00 Din.

Smeg SI642D2

SKU: SI642D21

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

Add to cart
59.990,00 Din. 63.250,00 Din.

Smeg SI5322B

SKU: SI5322B1

Domino modularna indukciona ploča širine 30 cm sa dva kuvajuća mesta.

Add to cart
69.250,00 Din.

Smeg SI5631D

SKU: SI5631D1

Domino modularna indukciona ploča širine 60 cm sa tri kuvajuća mesta.

Add to cart
78.000,00 Din.

Smeg SEI563B

SKU: SEI563B1

Domino modularna indukciona ploča širine 60 cm sa tri kuvajuća mesta.

Add to cart
154.500,00 Din.

Smeg SI5952B

SKU: SI5952B1

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 5 boostera širine 90 cm sa pet kuvajuća mesta.

Add to cart
131.625,00 Din.

Smeg SI3842B

SKU: SI3842B1

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 4 boostera širine 80 cm sa četiri kuvajuća mesta.

Add to cart
114.000,00 Din.

Smeg SIM571B

SKU: SIM571B1

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 3 boostera širine 65 cm sa tri kuvajuća mesta.

Add to cart
79.990,00 Din. 92.625,00 Din.

Smeg SIM561B

SKU: SIM561B1

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 4 boostera širine 60 cm sa četiri kuvajuća mesta.

Add to cart

Smeg SR264X

SKU: N/A
34.990,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364TD

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

SKU: SE364TD
39.990,00 Din. 49.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364ETD

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa ravnim ivicama, širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

SKU: SE364ETD
44.990,00 Din. 56.250,00 Din. Add to cart

Smeg SE364ETFX

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa inoxnim okvirom, širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

SKU: SE364ETFX
49.990,00 Din. 64.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364ETBM

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta i kontrolnim ručkama.

SKU: SE364ETBM
49.990,00 Din. 64.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364ETB

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa zaobljenim ivicama, širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

SKU: SE364ETB
49.990,00 Din. 64.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364EMTB

Infracrvena ploča, širine 60 cm sa četiri kuvajuća mesta.

SKU: SE364EMTB
54.990,00 Din. 69.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE363ETB

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa tri kuvajuća mesta.

SKU: SE363ETB
49.900,00 Din. 64.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE385EMTB

Infracrvena ploča, širine 90 cm sa pet kuvajućih mesta.

SKU: SE385EMTB
64.990,00 Din. Add to cart

Smeg P764PO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

SKU: P764PO
84.875,00 Din. Add to cart

Smeg P764AO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

SKU: P764AO
84.875,00 Din. Add to cart

Smeg P864P-9

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

SKU: P864P-91
76.750,00 Din. Add to cart

Smeg P864A-9

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

SKU: P864A-92
76.750,00 Din. Add to cart

Smeg P775AO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

SKU: P775AO
84.250,00 Din. Add to cart

Smeg P775PO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

SKU: P775PO
84.250,00 Din. Add to cart

Smeg P875P

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

SKU: P875P
89.625,00 Din. Add to cart

Smeg P875A

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

SKU: P875A
89.625,00 Din. Add to cart

Smeg PI764PO

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

SKU: PI764PO
113.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI764AO

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

SKU: PI764AO
113.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI964X

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

SKU: PI964X
115.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI764BS

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

SKU: PI764BS
113.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI964N

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

SKU: PI964N
115.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI964B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

SKU: PI964B
115.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI964P

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

SKU: PI964P
115.500,00 Din. Add to cart

Smeg PGF32C

Domino modularna infracrvena ploča širine 30 cm sa dva kuvajuća mesta. Estetika CLASSIC.

SKU: PGF32C
68.375,00 Din. Add to cart

Smeg PGF30B

Domino modularni roštilj širine 30 cm. Estetika CLASSIC.

SKU: PGF30B
65.875,00 Din. Add to cart

Smeg PGF32G

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

SKU: PGF32G
47.375,00 Din. Add to cart

Smeg PGF31G-1

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

SKU: PGF31G-1
56.500,00 Din. Add to cart

Smeg PGF32I-1

Domino modularna indukciona ploča širine 30 cm sa dva kuvajuća mesta. Estetika CLASSIC.

SKU: PGF32I-1
138.375,00 Din. Add to cart

Smeg PGF30F

Domino friteza, širine 30 cm. Estetika CLASSIC.

SKU: PGF30F
125.750,00 Din. Add to cart

Smeg PGF30T-1

Domino indukcioni Teppanyaki, širine 30 cm. Estetika CLASSIC.

SKU: PGF30T-1
203.000,00 Din. Add to cart

Smeg SRV532GH3

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CONTEMPORARY.

SKU: SRV532GH3
34.625,00 Din. Add to cart

Smeg SI5641B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje sa oborenim ivicama.

SKU: SI5641B1
74.000,00 Din. Add to cart

Smeg SI5641D

Električna indukciona keramička ploča za kuvaneje.

SKU: SI5641D1
74.000,00 Din. Add to cart

Smeg SI5642D

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

SKU: SI5642D1
81.875,00 Din. Add to cart

Smeg SI5643D

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

SKU: SI5643D1
81.875,00 Din. Add to cart

Smeg SI5643B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

SKU: SI5643B1
64.990,00 Din. 79.990,00 Din. Add to cart

Smeg SI5644B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

SKU: SI5644B
84.000,00 Din. Add to cart

Smeg SI5633B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

SKU: SI5633B1
64.990,00 Din. 86.500,00 Din. Add to cart

Smeg SI641ID2

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje širine 6o cm sa 4 boostera i 4 mesta za kuvanje.

SKU: SI641ID21
89.375,00 Din. Add to cart

Smeg SI642D2

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

SKU: SI642D21
91.125,00 Din. Add to cart

Smeg SI5322B

Domino modularna indukciona ploča širine 30 cm sa dva kuvajuća mesta.

SKU: SI5322B1
59.990,00 Din. 63.250,00 Din. Add to cart

Smeg SI5631D

Domino modularna indukciona ploča širine 60 cm sa tri kuvajuća mesta.

SKU: SI5631D1
69.250,00 Din. Add to cart

Smeg SEI563B

Domino modularna indukciona ploča širine 60 cm sa tri kuvajuća mesta.

SKU: SEI563B1
78.000,00 Din. Add to cart

Smeg SI5952B

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 5 boostera širine 90 cm sa pet kuvajuća mesta.

SKU: SI5952B1
154.500,00 Din. Add to cart

Smeg SI3842B

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 4 boostera širine 80 cm sa četiri kuvajuća mesta.

SKU: SI3842B1
131.625,00 Din. Add to cart

Smeg SIM571B

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 3 boostera širine 65 cm sa tri kuvajuća mesta.

SKU: SIM571B1
114.000,00 Din. Add to cart

Smeg SIM561B

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 4 boostera širine 60 cm sa četiri kuvajuća mesta.

SKU: SIM561B1
79.990,00 Din. 92.625,00 Din. Add to cart
34.990,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364TD

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

39.990,00 Din. 49.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364ETD

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa ravnim ivicama, širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

44.990,00 Din. 56.250,00 Din. Add to cart

Smeg SE364ETFX

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa inoxnim okvirom, širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

49.990,00 Din. 64.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364ETBM

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta i kontrolnim ručkama.

49.990,00 Din. 64.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364ETB

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa zaobljenim ivicama, širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

49.990,00 Din. 64.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364EMTB

Infracrvena ploča, širine 60 cm sa četiri kuvajuća mesta.

54.990,00 Din. 69.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE363ETB

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa tri kuvajuća mesta.

49.900,00 Din. 64.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE385EMTB

Infracrvena ploča, širine 90 cm sa pet kuvajućih mesta.

64.990,00 Din. Add to cart

Smeg P764PO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

84.875,00 Din. Add to cart

Smeg P764AO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

84.875,00 Din. Add to cart

Smeg P864P-9

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

76.750,00 Din. Add to cart

Smeg P864A-9

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

76.750,00 Din. Add to cart

Smeg P775AO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

84.250,00 Din. Add to cart

Smeg P775PO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

84.250,00 Din. Add to cart

Smeg P875P

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

89.625,00 Din. Add to cart

Smeg P875A

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

89.625,00 Din. Add to cart

Smeg PI764PO

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

113.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI764AO

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

113.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI964X

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

115.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI764BS

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

113.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI964N

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

115.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI964B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

115.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI964P

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

115.500,00 Din. Add to cart

Smeg PGF32C

Domino modularna infracrvena ploča širine 30 cm sa dva kuvajuća mesta. Estetika CLASSIC.

68.375,00 Din. Add to cart

Smeg PGF30B

Domino modularni roštilj širine 30 cm. Estetika CLASSIC.

65.875,00 Din. Add to cart

Smeg PGF32G

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

47.375,00 Din. Add to cart

Smeg PGF31G-1

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

56.500,00 Din. Add to cart

Smeg PGF32I-1

Domino modularna indukciona ploča širine 30 cm sa dva kuvajuća mesta. Estetika CLASSIC.

138.375,00 Din. Add to cart

Smeg PGF30F

Domino friteza, širine 30 cm. Estetika CLASSIC.

125.750,00 Din. Add to cart

Smeg PGF30T-1

Domino indukcioni Teppanyaki, širine 30 cm. Estetika CLASSIC.

203.000,00 Din. Add to cart

Smeg SRV532GH3

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CONTEMPORARY.

34.625,00 Din. Add to cart

Smeg SI5641B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje sa oborenim ivicama.

74.000,00 Din. Add to cart

Smeg SI5641D

Električna indukciona keramička ploča za kuvaneje.

74.000,00 Din. Add to cart

Smeg SI5642D

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

81.875,00 Din. Add to cart

Smeg SI5643D

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

81.875,00 Din. Add to cart

Smeg SI5643B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

64.990,00 Din. 79.990,00 Din. Add to cart

Smeg SI5644B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

84.000,00 Din. Add to cart

Smeg SI5633B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

64.990,00 Din. 86.500,00 Din. Add to cart

Smeg SI641ID2

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje širine 6o cm sa 4 boostera i 4 mesta za kuvanje.

89.375,00 Din. Add to cart

Smeg SI642D2

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

91.125,00 Din. Add to cart

Smeg SI5322B

Domino modularna indukciona ploča širine 30 cm sa dva kuvajuća mesta.

59.990,00 Din. 63.250,00 Din. Add to cart

Smeg SI5631D

Domino modularna indukciona ploča širine 60 cm sa tri kuvajuća mesta.

69.250,00 Din. Add to cart

Smeg SEI563B

Domino modularna indukciona ploča širine 60 cm sa tri kuvajuća mesta.

78.000,00 Din. Add to cart

Smeg SI5952B

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 5 boostera širine 90 cm sa pet kuvajuća mesta.

154.500,00 Din. Add to cart

Smeg SI3842B

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 4 boostera širine 80 cm sa četiri kuvajuća mesta.

131.625,00 Din. Add to cart

Smeg SIM571B

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 3 boostera širine 65 cm sa tri kuvajuća mesta.

114.000,00 Din. Add to cart

Smeg SIM561B

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 4 boostera širine 60 cm sa četiri kuvajuća mesta.

79.990,00 Din. 92.625,00 Din. Add to cart
34.990,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364TD

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

39.990,00 Din. 49.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364ETD

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa ravnim ivicama, širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

44.990,00 Din. 56.250,00 Din. Add to cart

Smeg SE364ETFX

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa inoxnim okvirom, širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

49.990,00 Din. 64.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364ETBM

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta i kontrolnim ručkama.

49.990,00 Din. 64.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364ETB

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa zaobljenim ivicama, širine 60 cm, sa četiri kuvajuća mesta.

49.990,00 Din. 64.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE364EMTB

Infracrvena ploča, širine 60 cm sa četiri kuvajuća mesta.

54.990,00 Din. 69.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE363ETB

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje sa tri kuvajuća mesta.

49.900,00 Din. 64.990,00 Din. Add to cart

Smeg SE385EMTB

Infracrvena ploča, širine 90 cm sa pet kuvajućih mesta.

64.990,00 Din. Add to cart

Smeg P764PO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

84.875,00 Din. Add to cart

Smeg P764AO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

84.875,00 Din. Add to cart

Smeg P864P-9

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

76.750,00 Din. Add to cart

Smeg P864A-9

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

76.750,00 Din. Add to cart

Smeg P775AO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

84.250,00 Din. Add to cart

Smeg P775PO

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

84.250,00 Din. Add to cart

Smeg P875P

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

89.625,00 Din. Add to cart

Smeg P875A

Električna infracrvena keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika COLONIAL.

89.625,00 Din. Add to cart

Smeg PI764PO

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

113.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI764AO

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

113.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI964X

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

115.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI764BS

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika CORTINA.

113.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI964N

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

115.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI964B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

115.500,00 Din. Add to cart

Smeg PI964P

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje. Retro stil dizajn. Estetika VICTORIA.

115.500,00 Din. Add to cart

Smeg PGF32C

Domino modularna infracrvena ploča širine 30 cm sa dva kuvajuća mesta. Estetika CLASSIC.

68.375,00 Din. Add to cart

Smeg PGF30B

Domino modularni roštilj širine 30 cm. Estetika CLASSIC.

65.875,00 Din. Add to cart

Smeg PGF32G

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

47.375,00 Din. Add to cart

Smeg PGF31G-1

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

56.500,00 Din. Add to cart

Smeg PGF32I-1

Domino modularna indukciona ploča širine 30 cm sa dva kuvajuća mesta. Estetika CLASSIC.

138.375,00 Din. Add to cart

Smeg PGF30F

Domino friteza, širine 30 cm. Estetika CLASSIC.

125.750,00 Din. Add to cart

Smeg PGF30T-1

Domino indukcioni Teppanyaki, širine 30 cm. Estetika CLASSIC.

203.000,00 Din. Add to cart

Smeg SRV532GH3

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CONTEMPORARY.

34.625,00 Din. Add to cart

Smeg SI5641B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje sa oborenim ivicama.

74.000,00 Din. Add to cart

Smeg SI5641D

Električna indukciona keramička ploča za kuvaneje.

74.000,00 Din. Add to cart

Smeg SI5642D

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

81.875,00 Din. Add to cart

Smeg SI5643D

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

81.875,00 Din. Add to cart

Smeg SI5643B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

64.990,00 Din. 79.990,00 Din. Add to cart

Smeg SI5644B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

84.000,00 Din. Add to cart

Smeg SI5633B

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

64.990,00 Din. 86.500,00 Din. Add to cart

Smeg SI641ID2

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje širine 6o cm sa 4 boostera i 4 mesta za kuvanje.

89.375,00 Din. Add to cart

Smeg SI642D2

Električna indukciona keramička ploča za kuvanje.

91.125,00 Din. Add to cart

Smeg SI5322B

Domino modularna indukciona ploča širine 30 cm sa dva kuvajuća mesta.

59.990,00 Din. 63.250,00 Din. Add to cart

Smeg SI5631D

Domino modularna indukciona ploča širine 60 cm sa tri kuvajuća mesta.

69.250,00 Din. Add to cart

Smeg SEI563B

Domino modularna indukciona ploča širine 60 cm sa tri kuvajuća mesta.

78.000,00 Din. Add to cart

Smeg SI5952B

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 5 boostera širine 90 cm sa pet kuvajuća mesta.

154.500,00 Din. Add to cart

Smeg SI3842B

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 4 boostera širine 80 cm sa četiri kuvajuća mesta.

131.625,00 Din. Add to cart

Smeg SIM571B

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 3 boostera širine 65 cm sa tri kuvajuća mesta.

114.000,00 Din. Add to cart

Smeg SIM561B

Električna indukciona ploča za kuvanje sa 4 boostera širine 60 cm sa četiri kuvajuća mesta.

79.990,00 Din. 92.625,00 Din. Add to cart