Vinski kabineti, sa jednom ili više temperaturnih zona, slobodnostojeći i ugradni, za domaćisntvo i ugostiteljstvo, vinidor, grandcu, vionthek

Vinski kabineti

-21.499,00 Din. 193.491,00 Din. 214.990,00 Din.

LIEBHERR WTb 4212 Vinothek

-62.000,00 Din. 557.990,00 Din. 619.990,00 Din.

LIEBHERR SBSes 7165 PremiumPlus

-55.499,00 Din. 499.491,00 Din. 554.990,00 Din.

LIEBHERR WTes 5872 Vinidor

-51.499,00 Din. 463.491,00 Din. 514.990,00 Din.

LIEBHERR WTes 5972 Vinidor

442.990,00 Din.

LIEBHERR WTpes 5972 Vinidor

-40.000,00 Din. 289.990,00 Din. 329.990,00 Din.

LIEBHERR UWT 1682 Vinidor

-26.499,00 Din. 238.491,00 Din. 264.990,00 Din.

LIEBHERR UWTes 1672 Vinidor

201.250,00 Din.

LIEBHERR UWKes 1752 GrandCru

229.990,00 Din.

LIEBHERR WTes 1672 Vinidor

LIEBHERR WKt 6451 GrandCru

222.990,00 Din.

LIEBHERR WKt 5552 GrandCru

LIEBHERR WKt 5551 GrandCru

199.990,00 Din.

LIEBHERR WKt 4552 GrandCru

LIEBHERR WKt 4551 GrandCru

237.990,00 Din.

LIEBHERR WKes 4552 GrandCru

LIEBHERR WKr 4211 Vinothek

-19.499,00 Din. 175.491,00 Din. 194.990,00 Din.

LIEBHERR WKb 4212 Vinothek

LIEBHERR WKr 3211 Vinothek

-17.999,00 Din. 161.991,00 Din. 179.990,00 Din.

LIEBHERR WKb 3212 Vinothek

LIEBHERR WKr 1811 Vinothek

105.990,00 Din.

LIEBHERR WKb 1812 Vinothek

199.990,00 Din.

LIEBHERR WKes 653 Grand Cru

-20.999,00 Din. 188.991,00 Din. 209.990,00 Din.

LIEBHERR WKEes 553 GrandCru

-27.499,00 Din. 247.491,00 Din. 274.990,00 Din.

LIEBHERR WKEgw 582

-27.499,00 Din. 247.491,00 Din. 274.990,00 Din.

LIEBHERR WKEgb 582

499.990,00 Din.

LIEBHERR EWTgw 3583 Vinidor

449.990,00 Din.

LIEBHERR EWTgw 2383 Vinidor

399.990,00 Din.

LIEBHERR EWTgw 1683 Vinidor

499.990,00 Din.

LIEBHERR EWTgb 3583 Vinidor

449.990,00 Din.

LIEBHERR EWTgb 2383 Vinidor

399.990,00 Din.

LIEBHERR EWTgb 1683 Vinidor

449.990,00 Din.

LIEBHERR EWTdf 3553 Vinidor

399.990,00 Din.

LIEBHERR EWTdf 2353 Vinidor

349.990,00 Din.

LIEBHERR EWTdf 1653 Vinidor

-62.385,00 Din. 299.990,00 Din. 362.375,00 Din.

Smeg CVI338RWX2

-62.385,00 Din. 299.990,00 Din. 362.375,00 Din.

Smeg CVI338LWX2

1.249.875,00 Din.

Smeg WI66RS

1.249.875,00 Din.

Smeg WI66LS

1.312.375,00 Din.

Smeg WF366RDX

1.312.375,00 Din.

Smeg WF366LDX

312.375,00 Din.

Smeg WF354LX

287.375,00 Din.

Smeg SCV115A

287.375,00 Din.

Smeg SCV115AS

249.875,00 Din.

Smeg CVI318RWX2

249.875,00 Din.

Smeg CVI318LWX2

Smeg WI360LX

279.990,00 Din.

SMEG CVI618NR

279.990,00 Din.

SMEG CVI618NRS