Vinski kabineti, sa jednom ili više temperaturnih zona, slobodnostojeći i ugradni, za domaćisntvo i ugostiteljstvo, vinidor, gradcru, vionthek

Vinski kabineti

-62.385,00 Din. 299.990,00 Din. 362.375,00 Din.

Smeg CVI338RWX2

-62.385,00 Din. 299.990,00 Din. 362.375,00 Din.

Smeg CVI338LWX2

1.249.875,00 Din.

Smeg WI66RS

1.249.875,00 Din.

Smeg WI66LS

1.312.375,00 Din.

Smeg WF366RDX

1.312.375,00 Din.

Smeg WF366LDX

312.375,00 Din.

Smeg WF354LX

287.375,00 Din.

Smeg SCV115A

287.375,00 Din.

Smeg SCV115AS

249.875,00 Din.

Smeg CVI318RWX2

249.875,00 Din.

Smeg CVI318LWX2

Smeg WI360LX

279.990,00 Din.

SMEG CVI618NR

279.990,00 Din.

SMEG CVI618NRS

279.990,00 Din.

SMEG CVI618NX

279.990,00 Din.

SMEG CVI618NXS

379.990,00 Din.

Smeg CVI638N

379.990,00 Din.

Smeg CVI638NS

Smeg CVI118RWS2

Smeg CVI118RWN2

Smeg CVI118LWS2

Smeg CVI118LWN2

1.150.000,00 Din.

Miele KWT 1602 Vi

1.150.000,00 Din.

Miele KWT 1612 Vi

270.000,00 Din.

Miele KWT 6112 iG

280.000,00 Din.

Miele KWT 6321 UG

590.000,00 Din.

Miele KWT 6834 SGS

360.000,00 Din.

Miele KWT 6422 iG