Bešumni aspiratori

Bešumni

242.125,00 Din.

Falmec GHOST

195.125,00 Din.259.750,00 Din.

Falmec STILO

296.125,00 Din.427.625,00 Din.

Falmec ZENITH NRS

128.875,00 Din.137.625,00 Din.

Falmec GRUPPO INCASSO NRS

132.375,00 Din.183.375,00 Din.

Falmec PLANE NRS

205.000,00 Din.

Falmec ARIA NRS

157.625,00 Din.441.000,00 Din.

Falmec HORIZON NRS

184.990,00 Din.207.000,00 Din.

Falmec LUMINA NRS

220.250,00 Din.269.375,00 Din.

Falmec VELA NRS

242.125,00 Din.

Falmec GHOST

SKU: GHOST

Zidni aspirator usisne snage 600 m3  vazduha sa 3 brzine usisavanja i LED osvetljenjem, sa sniženim nivoom buke za 80%.

Select options
195.125,00 Din.259.750,00 Din.

Falmec STILO

SKU: STILO

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

Select options
296.125,00 Din.427.625,00 Din.

Falmec ZENITH NRS

SKU: ZENITHNRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i sniženim nivoom buke za 80%.

Select options
128.875,00 Din.137.625,00 Din.

Falmec GRUPPO INCASSO NRS

SKU: GRUPPOINCASSONRS

Zidni aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

Select options
132.375,00 Din.183.375,00 Din.

Falmec PLANE NRS

SKU: PLANENRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

Select options
205.000,00 Din.

Falmec ARIA NRS

SKU: ARIANRS

Zidni aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

Select options
157.625,00 Din.441.000,00 Din.

Falmec HORIZON NRS

SKU: HORIZONNRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

Select options
184.990,00 Din.207.000,00 Din.

Falmec LUMINA NRS

SKU: LUMINANRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

Select options
220.250,00 Din.269.375,00 Din.

Falmec VELA NRS

SKU: VELANRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

Select options

Falmec GHOST

Zidni aspirator usisne snage 600 m3  vazduha sa 3 brzine usisavanja i LED osvetljenjem, sa sniženim nivoom buke za 80%.

SKU: GHOST
242.125,00 Din. Select options

Falmec STILO

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

SKU: STILO
195.125,00 Din.259.750,00 Din. Select options

Falmec ZENITH NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i sniženim nivoom buke za 80%.

SKU: ZENITHNRS
296.125,00 Din.427.625,00 Din. Select options

Falmec GRUPPO INCASSO NRS

Zidni aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

SKU: GRUPPOINCASSONRS
128.875,00 Din.137.625,00 Din. Select options

Falmec PLANE NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

SKU: PLANENRS
132.375,00 Din.183.375,00 Din. Select options

Falmec ARIA NRS

Zidni aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

SKU: ARIANRS
205.000,00 Din. Select options

Falmec HORIZON NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

SKU: HORIZONNRS
157.625,00 Din.441.000,00 Din. Select options

Falmec LUMINA NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

SKU: LUMINANRS
184.990,00 Din.207.000,00 Din. Select options

Falmec VELA NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

SKU: VELANRS
220.250,00 Din.269.375,00 Din. Select options

Falmec GHOST

Zidni aspirator usisne snage 600 m3  vazduha sa 3 brzine usisavanja i LED osvetljenjem, sa sniženim nivoom buke za 80%.

242.125,00 Din. Select options

Falmec STILO

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

195.125,00 Din.259.750,00 Din. Select options

Falmec ZENITH NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i sniženim nivoom buke za 80%.

296.125,00 Din.427.625,00 Din. Select options

Falmec GRUPPO INCASSO NRS

Zidni aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

128.875,00 Din.137.625,00 Din. Select options

Falmec PLANE NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

132.375,00 Din.183.375,00 Din. Select options

Falmec ARIA NRS

Zidni aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

205.000,00 Din. Select options

Falmec HORIZON NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

157.625,00 Din.441.000,00 Din. Select options

Falmec LUMINA NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

184.990,00 Din.207.000,00 Din. Select options

Falmec VELA NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

220.250,00 Din.269.375,00 Din. Select options

Falmec GHOST

Zidni aspirator usisne snage 600 m3  vazduha sa 3 brzine usisavanja i LED osvetljenjem, sa sniženim nivoom buke za 80%.

242.125,00 Din. Select options

Falmec STILO

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

195.125,00 Din.259.750,00 Din. Select options

Falmec ZENITH NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i sniženim nivoom buke za 80%.

296.125,00 Din.427.625,00 Din. Select options

Falmec GRUPPO INCASSO NRS

Zidni aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

128.875,00 Din.137.625,00 Din. Select options

Falmec PLANE NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

132.375,00 Din.183.375,00 Din. Select options

Falmec ARIA NRS

Zidni aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

205.000,00 Din. Select options

Falmec HORIZON NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

157.625,00 Din.441.000,00 Din. Select options

Falmec LUMINA NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

184.990,00 Din.207.000,00 Din. Select options

Falmec VELA NRS

Zidni i ostrvski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem sa sniženim nivoom buke za 80%.

220.250,00 Din.269.375,00 Din. Select options