Frižideri sa i bez komore za zamrzavanje, sa i bez odeljka sa povećanom vlažnošti, ugradni, slobodnostojeći, mini barovi, za profesionalnu namenu, za pekarstvo, ugostiteljstvo, laboratorijski

Frižideri

141.990,00 Din.

LIEBHERR IK 3520 Comfort

141.990,00 Din.

LIEBHERR IK 3524 Comfort

177.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 3520 Comfort

177.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 3524 Comfort

-25.000,00 Din. 224.990,00 Din. 249.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 3560 Premium

226.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 3564 Premium

Smeg S3L090P1

Smeg S3L120P1

-26.499,00 Din. 238.491,00 Din. 264.990,00 Din.

LIEBHERR KBPes 4354 Premium

LIEBHERR KBP 4354 Premium

-27.499,00 Din. 247.491,00 Din. 274.990,00 Din.

LIEBHERR KBPgw 4354 Premium

-27.499,00 Din. 247.491,00 Din. 274.990,00 Din.

LIEBHERR KBPgb 4354 Premium

189.990,00 Din.

LIEBHERR KBbs 4350 Premium

-8.499,00 Din. 76.491,00 Din. 84.990,00 Din.

LIEBHERR K 3130 Comfort

LIEBHERR KPef 4350 Premium

LIEBHERR Ksl 2814 Comfort

-17.499,00 Din. 157.491,00 Din. 174.990,00 Din.

LIEBHERR B 2850 Premium

-11.999,00 Din. 107.991,00 Din. 119.990,00 Din.

LIEBHERR CMES 502 Cool Mini

139.990,00 Din.

LIEBHERR UIK 1550 Premium

LIEBHERR IKS 2334 Comfort

LIEBHERR IKS 2330 Comfort

LIEBHERR IKS 1624 Comfort

LIEBHERR IKS 1620 Comfort

LIEBHERR IKP 2364 Premium

LIEBHERR IKP 2360 Premium

LIEBHERR IKP 1664 Premium

LIEBHERR IKP 1660 Premium

LIEBHERR IKF 3510 Comfort

244.990,00 Din.

LIEBHERR IKBP 3564 Premium

LIEBHERR IKBP 3560 Premium

LIEBHERR IKBP 2964 Premium

LIEBHERR IKBP 2764 Premium

LIEBHERR IKBP 2760 Premium

LIEBHERR IKBP 2364 Premium

LIEBHERR IKBP 2360 Premium

LIEBHERR IKB 2764 Premium

LIEBHERR IKB 2760 Premium

161.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 2724 Comfort

161.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 2720 Comfort

LIEBHERR IKB 2364 Premium

LIEBHERR IKB 2360 Premium

150.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 2324 Comfort

150.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 2320 Comfort

LIEBHERR IKB 1920 Comfort

146.990,00 Din.

LIEBHERR IK 2764 Premium

146.990,00 Din.

LIEBHERR IK 2760 Premium

162.990,00 Din.

LIEBHERR IK 2720 Comfort

LIEBHERR IK 2364 Premium