Mašine za sušenje veša, slobodnostojeće, ugradne, sa prednjim i gornjim punjenjem

Sušenje veša

95.000,00 Din.

Miele TDA 150 C

200.000,00 Din.

Miele TKR 850 WP

270.000,00 Din.

Miele TMV 843 WP

180.000,00 Din.

Miele TKG 850 WP

180.000,00 Din.

Miele TMG 840 WP

99.000,00 Din.

Miele TDB 230 WP

130.000,00 Din.

Miele TCE 530 WP

260.000,00 Din.

Miele WTH 720 WPM

310.000,00 Din.

Miele WTZH 730 WPM

115.000,00 Din.

Miele TDD 230 WP

8.000,00 Din.

Miele WTV 501

8.000,00 Din.

Miele WTV 502

25.000,00 Din.

Miele WTV 511

25.000,00 Din.

Miele WTV 512

95.000,00 Din.

Miele TDA 150 C

SKU: TDA 150 C

Kondezacijska mašina za sušenje veša Miele, komplementarna klasičnim mašinama za pranje veša WDA 111 WCS i WDA 211 WPM.
Kapacitet sušenja 1-7 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry tehnologiju.

Add to cart
200.000,00 Din.

Miele TKR 850 WP

SKU: tkr850wp

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-9 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

Add to cart
270.000,00 Din.

Miele TMV 843 WP

SKU: tmv843wp

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-9 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

Add to cart
180.000,00 Din.

Miele TKG 850 WP

SKU: TKG 850 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

Add to cart
180.000,00 Din.

Miele TMG 840 WP

SKU: TMG840WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

Add to cart
99.000,00 Din.

Miele TDB 230 WP

SKU: TDB230WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-7 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry i FragranceDos tehnologije.

Add to cart
130.000,00 Din.

Miele TCE 530 WP

SKU: TCE530WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry i FragranceDos tehnologije.

Add to cart
260.000,00 Din.

Miele WTH 720 WPM

SKU: WTH720WPM

Miele mašina za pranje i sušenje veša, sa PowerWash, TwinDos i CapDosing tehnologijama.
Kapaciteta od 7 kg i sušenja od 4 kg veša po ciklusu pranja/sušenja.
Maksimalne brzine centrifuge 1600 o/min.
Odloženi početak pranja do 24h.
Skraćeni programi pranja.
TouchScreen – displej sa komandama.

Add to cart
310.000,00 Din.

Miele WTZH 730 WPM

SKU: WTZH730WPM

Miele mašina za pranje i sušenje veša, sa PowerWash, TwinDos i CapDosing tehnologijama.
Kapaciteta pranja od 8 kg i sušenja od 5 kg veša po ciklusu pranja/sušenja.
Maksimalne brzine centrifuge 1600 o/min.
Odloženi početak pranja do 24h.
Skraćeni programi pranja.
TouchScreen – displej sa komandama.

Add to cart
115.000,00 Din.

Miele TDD 230 WP

SKU: TDD230WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry i FragranceDos tehnologije.

Add to cart
8.000,00 Din.

Miele WTV 501

SKU: WTV501

Vezni element za uštedu prostora i bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

Add to cart
8.000,00 Din.

Miele WTV 502

SKU: WTV502

Vezni element za uštedu prostora i bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

Add to cart
25.000,00 Din.

Miele WTV 511

SKU: WTV511

Vezni element u obliku fioke za bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

Add to cart
25.000,00 Din.

Miele WTV 512

SKU: WTV512

Vezni element u obliku fioke za bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

Add to cart

Miele TDA 150 C

Kondezacijska mašina za sušenje veša Miele, komplementarna klasičnim mašinama za pranje veša WDA 111 WCS i WDA 211 WPM.
Kapacitet sušenja 1-7 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry tehnologiju.

SKU: TDA 150 C
95.000,00 Din. Add to cart

Miele TKR 850 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-9 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

SKU: tkr850wp
200.000,00 Din. Add to cart

Miele TMV 843 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-9 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

SKU: tmv843wp
270.000,00 Din. Add to cart

Miele TKG 850 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

SKU: TKG 850 WP
180.000,00 Din. Add to cart

Miele TMG 840 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

SKU: TMG840WP
180.000,00 Din. Add to cart

Miele TDB 230 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-7 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry i FragranceDos tehnologije.

SKU: TDB230WP
99.000,00 Din. Add to cart

Miele TCE 530 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry i FragranceDos tehnologije.

SKU: TCE530WP
130.000,00 Din. Add to cart

Miele WTH 720 WPM

Miele mašina za pranje i sušenje veša, sa PowerWash, TwinDos i CapDosing tehnologijama.
Kapaciteta od 7 kg i sušenja od 4 kg veša po ciklusu pranja/sušenja.
Maksimalne brzine centrifuge 1600 o/min.
Odloženi početak pranja do 24h.
Skraćeni programi pranja.
TouchScreen – displej sa komandama.

SKU: WTH720WPM
260.000,00 Din. Add to cart

Miele WTZH 730 WPM

Miele mašina za pranje i sušenje veša, sa PowerWash, TwinDos i CapDosing tehnologijama.
Kapaciteta pranja od 8 kg i sušenja od 5 kg veša po ciklusu pranja/sušenja.
Maksimalne brzine centrifuge 1600 o/min.
Odloženi početak pranja do 24h.
Skraćeni programi pranja.
TouchScreen – displej sa komandama.

SKU: WTZH730WPM
310.000,00 Din. Add to cart

Miele TDD 230 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry i FragranceDos tehnologije.

SKU: TDD230WP
115.000,00 Din. Add to cart

Miele WTV 501

Vezni element za uštedu prostora i bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

SKU: WTV501
8.000,00 Din. Add to cart

Miele WTV 502

Vezni element za uštedu prostora i bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

SKU: WTV502
8.000,00 Din. Add to cart

Miele WTV 511

Vezni element u obliku fioke za bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

SKU: WTV511
25.000,00 Din. Add to cart

Miele WTV 512

Vezni element u obliku fioke za bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

SKU: WTV512
25.000,00 Din. Add to cart

Miele TDA 150 C

Kondezacijska mašina za sušenje veša Miele, komplementarna klasičnim mašinama za pranje veša WDA 111 WCS i WDA 211 WPM.
Kapacitet sušenja 1-7 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry tehnologiju.

95.000,00 Din. Add to cart

Miele TKR 850 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-9 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

200.000,00 Din. Add to cart

Miele TMV 843 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-9 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

270.000,00 Din. Add to cart

Miele TKG 850 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

180.000,00 Din. Add to cart

Miele TMG 840 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

180.000,00 Din. Add to cart

Miele TDB 230 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-7 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry i FragranceDos tehnologije.

99.000,00 Din. Add to cart

Miele TCE 530 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry i FragranceDos tehnologije.

130.000,00 Din. Add to cart

Miele WTH 720 WPM

Miele mašina za pranje i sušenje veša, sa PowerWash, TwinDos i CapDosing tehnologijama.
Kapaciteta od 7 kg i sušenja od 4 kg veša po ciklusu pranja/sušenja.
Maksimalne brzine centrifuge 1600 o/min.
Odloženi početak pranja do 24h.
Skraćeni programi pranja.
TouchScreen – displej sa komandama.

260.000,00 Din. Add to cart

Miele WTZH 730 WPM

Miele mašina za pranje i sušenje veša, sa PowerWash, TwinDos i CapDosing tehnologijama.
Kapaciteta pranja od 8 kg i sušenja od 5 kg veša po ciklusu pranja/sušenja.
Maksimalne brzine centrifuge 1600 o/min.
Odloženi početak pranja do 24h.
Skraćeni programi pranja.
TouchScreen – displej sa komandama.

310.000,00 Din. Add to cart

Miele TDD 230 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry i FragranceDos tehnologije.

115.000,00 Din. Add to cart

Miele WTV 501

Vezni element za uštedu prostora i bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

8.000,00 Din. Add to cart

Miele WTV 502

Vezni element za uštedu prostora i bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

8.000,00 Din. Add to cart

Miele WTV 511

Vezni element u obliku fioke za bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

25.000,00 Din. Add to cart

Miele WTV 512

Vezni element u obliku fioke za bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

25.000,00 Din. Add to cart

Miele TDA 150 C

Kondezacijska mašina za sušenje veša Miele, komplementarna klasičnim mašinama za pranje veša WDA 111 WCS i WDA 211 WPM.
Kapacitet sušenja 1-7 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry tehnologiju.

95.000,00 Din. Add to cart

Miele TKR 850 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-9 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

200.000,00 Din. Add to cart

Miele TMV 843 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-9 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

270.000,00 Din. Add to cart

Miele TKG 850 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

180.000,00 Din. Add to cart

Miele TMG 840 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry, FragranceDos i SteamFinish tehnologije.

180.000,00 Din. Add to cart

Miele TDB 230 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-7 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry i FragranceDos tehnologije.

99.000,00 Din. Add to cart

Miele TCE 530 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry i FragranceDos tehnologije.

130.000,00 Din. Add to cart

Miele WTH 720 WPM

Miele mašina za pranje i sušenje veša, sa PowerWash, TwinDos i CapDosing tehnologijama.
Kapaciteta od 7 kg i sušenja od 4 kg veša po ciklusu pranja/sušenja.
Maksimalne brzine centrifuge 1600 o/min.
Odloženi početak pranja do 24h.
Skraćeni programi pranja.
TouchScreen – displej sa komandama.

260.000,00 Din. Add to cart

Miele WTZH 730 WPM

Miele mašina za pranje i sušenje veša, sa PowerWash, TwinDos i CapDosing tehnologijama.
Kapaciteta pranja od 8 kg i sušenja od 5 kg veša po ciklusu pranja/sušenja.
Maksimalne brzine centrifuge 1600 o/min.
Odloženi početak pranja do 24h.
Skraćeni programi pranja.
TouchScreen – displej sa komandama.

310.000,00 Din. Add to cart

Miele TDD 230 WP

Mašina za sušenje veša Miele sa toplotnom pumpom.
Kapacitet sušenja 1-8 kg veša.
Sve vrste tekstila uz PerfectDry i FragranceDos tehnologije.

115.000,00 Din. Add to cart

Miele WTV 501

Vezni element za uštedu prostora i bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

8.000,00 Din. Add to cart

Miele WTV 502

Vezni element za uštedu prostora i bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

8.000,00 Din. Add to cart

Miele WTV 511

Vezni element u obliku fioke za bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

25.000,00 Din. Add to cart

Miele WTV 512

Vezni element u obliku fioke za bezbedno postavljanje mašine za pranje/sušenje u stub.

25.000,00 Din. Add to cart