Ugradne ploče za kuvanje, indukcione, gasne, infracrvene, crne, bele, sive, svih širina

Ploče za kuvanje

-5.000,00 Din. 34.990,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg SR264X

47.375,00 Din.

Smeg PGF32G

56.500,00 Din.

Smeg PGF31G-1

34.625,00 Din.

Smeg SRV532GH3

105.000,00 Din.

Miele CS 1012-1 G CombiSet

118.750,00 Din.

Miele CS 1011 G CombiSet

137.500,00 Din.

Miele CS 1021 G CombiSet

171.250,00 Din.

Miele CS 1034-1 G CombiSet

300.875,00 Din.

Foster GK.5F.line.

188.250,00 Din.210.000,00 Din.

Foster GK.4F.line.

209.125,00 Din.211.875,00 Din.

Foster S4000.Professional GS.

178.875,00 Din.184.500,00 Din.

Foster S4000.5F.E.Quadra Compatta.

178.875,00 Din.184.500,00 Din.

Foster S4000.5F.C.Quadra Compatta.

178.750,00 Din.

Foster S4000.3F.Q4

150.500,00 Din.156.125,00 Din.

Foster S4000.4F.Quadra Compatta.

161.125,00 Din.

Foster S4000 Line XL 4F.FT

136.750,00 Din.

Foster S4000 Line XL 3F.FT

148.375,00 Din.149.750,00 Din.

Foster S4000.Line GS.

130.250,00 Din.

Foster S4000 Line 3F.FT

112.000,00 Din.134.500,00 Din.

Foster FL 5F.

111.500,00 Din.

Foster FL 3F.STD

99.750,00 Din.

Foster FL 2F.STD

62.250,00 Din.

Foster FL 1F.

101.125,00 Din.103.625,00 Din.

Foster KE 86.5F.

98.875,00 Din.100.875,00 Din.

Foster KE 79.5F.STD

124.000,00 Din.124.875,00 Din.

Foster KE 79.5F.

133.500,00 Din.

Foster KE 79.5F.White.

120.250,00 Din.

Foster KE.Line.

102.375,00 Din.

Foster Marine.5F.

94.500,00 Din.

Foster KS.5F.STD

78.875,00 Din.

Foster KS.4F.STD

98.750,00 Din.

Foster KS.5F.Anthracite

98.750,00 Din.

Foster KS.5F.Copper

98.750,00 Din.

Foster KS.5F.Oats

98.750,00 Din.

Foster KS.5F.White

94.250,00 Din.120.875,00 Din.

Foster Professionale.5F.

70.000,00 Din.84.875,00 Din.

Foster Professionale.4F.

104.625,00 Din.

Foster S4000 Domino.1F.dualAE.Q4

101.000,00 Din.

Foster S4000 Domino.1F.dual.Q4

102.750,00 Din.

Foster S4000 Domino.2F.AE.Q4

66.875,00 Din.

Foster Elettra.5F.STD

60.375,00 Din.

Foster Elettra.4F.STD

69.375,00 Din.

Foster Elettra.5F.Anthracite

69.375,00 Din.

Foster Elettra.5F.Copper

69.375,00 Din.

Foster Elettra.5F.Oats

69.375,00 Din.

Foster Elettra.5F.Ivory

62.625,00 Din.

Foster Elettra.4F.Anthracite

62.625,00 Din.

Foster Elettra.4F.Copper

34.990,00 Din. 39.990,00 Din.

Smeg SR264X

SKU: N/AAdd to cart
47.375,00 Din.

Smeg PGF32G

SKU: PGF32G

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

Add to cart
56.500,00 Din.

Smeg PGF31G-1

SKU: PGF31G-1

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

Add to cart
34.625,00 Din.

Smeg SRV532GH3

SKU: SRV532GH3

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CONTEMPORARY.

Add to cart
105.000,00 Din.

Miele CS 1012-1 G CombiSet

SKU: cs1012-1g

Gasna domino modularna ploča za kuvanje sa dva gorionika.

Add to cart
118.750,00 Din.

Miele CS 1011 G CombiSet

SKU: cs1011g

Gasna domino modularna ploča sa Wok dvostrukom krunom (gorionikom), ukupne snage 6 KW.

Add to cart
137.500,00 Din.

Miele CS 1021 G CombiSet

SKU: cs1021g

Gasna domino modularna ploča sa Wok dvostrukom krunom (gorionikom), ukupne snage 6 KW. Širine 38 cm.

Add to cart
171.250,00 Din.

Miele CS 1034-1 G CombiSet

SKU: cs1034-1g

Gasna domino modularna ploča za kuvanje sa četiri gorionika.

Add to cart
300.875,00 Din.

Foster GK.5F.line.

SKU: 7628

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika GK.

Select options
188.250,00 Din.210.000,00 Din.

Foster GK.4F.line.

SKU: 7625

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Vintage strukturom sa četiri kuvajuća mesta. Estetika GK.

Select options
209.125,00 Din.211.875,00 Din.

Foster S4000.Professional GS.

SKU: 7272

Gasna ploča od brušenog čelika sa šest kuvajućih mesta. Estetika S4000.

Select options
178.875,00 Din.184.500,00 Din.

Foster S4000.5F.E.Quadra Compatta.

SKU: 7252

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika S4000.

Select options
178.875,00 Din.184.500,00 Din.

Foster S4000.5F.C.Quadra Compatta.

SKU: 7270

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika S4000.

Select options
178.750,00 Din.

Foster S4000.3F.Q4

SKU: 7280032

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika S4000.

Add to cart
150.500,00 Din.156.125,00 Din.

Foster S4000.4F.Quadra Compatta.

SKU: 7251

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika S4000.

Select options
161.125,00 Din.

Foster S4000 Line XL 4F.FT

SKU: 7284032

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line XL.

Add to cart
136.750,00 Din.

Foster S4000 Line XL 3F.FT

SKU: 7285032

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line XL.

Add to cart
148.375,00 Din.149.750,00 Din.

Foster S4000.Line GS.

SKU: 7254

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line.

Select options
130.250,00 Din.

Foster S4000 Line 3F.FT

SKU: 7286032

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line.

Add to cart
112.000,00 Din.134.500,00 Din.

Foster FL 5F.

SKU: 7201

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika FL.

Select options
111.500,00 Din.

Foster FL 3F.STD

SKU: 7202032

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika FL.

Add to cart
99.750,00 Din.

Foster FL 2F.STD

SKU: 7203032

Gasna ploča od brušenog čelika sa dva kuvajuća mesta. Estetika FL.

Add to cart
62.250,00 Din.

Foster FL 1F.

SKU: 7204

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika FL.

Select options
101.125,00 Din.103.625,00 Din.

Foster KE 86.5F.

SKU: 7603

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Microfoster strukturom sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE.

Select options
98.875,00 Din.100.875,00 Din.

Foster KE 79.5F.STD

SKU: 7602

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Microfoster strukturom sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE.

Select options
124.000,00 Din.124.875,00 Din.

Foster KE 79.5F.

SKU: 7605

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE.

Select options
133.500,00 Din.

Foster KE 79.5F.White.

SKU: 7600132

Bela gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE white.

Add to cart
120.250,00 Din.

Foster KE.Line.

SKU: 7606

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika KE Line.

Select options
102.375,00 Din.

Foster Marine.5F.

SKU: 7058072

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika Marine.

Add to cart
94.500,00 Din.

Foster KS.5F.STD

SKU: 7610032

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika KS.

Add to cart
78.875,00 Din.

Foster KS.4F.STD

SKU: 7615032

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika KS.

Add to cart
98.750,00 Din.

Foster KS.5F.Anthracite

SKU: 7610632

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Antracit. Estetika KS Colour.

Add to cart
98.750,00 Din.

Foster KS.5F.Copper

SKU: 7610332

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Bakar. Estetika KS Colour.

Add to cart
98.750,00 Din.

Foster KS.5F.Oats

SKU: 7610232

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Krem. Estetika KS Colour.

Add to cart
98.750,00 Din.

Foster KS.5F.White

SKU: 7610132

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Bela. Estetika KS Colour.

Add to cart
94.250,00 Din.120.875,00 Din.

Foster Professionale.5F.

SKU: 7055

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Microfoster strukturom sa pet kuvajućih mesta. Estetika Professionale.

Select options
70.000,00 Din.84.875,00 Din.

Foster Professionale.4F.

SKU: 7053

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika Professionale.

Select options
104.625,00 Din.

Foster S4000 Domino.1F.dualAE.Q4

SKU: 7278032

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika S4000 Domino.

Add to cart
101.000,00 Din.

Foster S4000 Domino.1F.dual.Q4

SKU: 7277032

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika S4000 Domino.

Add to cart
102.750,00 Din.

Foster S4000 Domino.2F.AE.Q4

SKU: 7276032

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika S4000 Domino.

Add to cart
66.875,00 Din.

Foster Elettra.5F.STD

SKU: 7064062

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika Elettra.

Add to cart
60.375,00 Din.

Foster Elettra.4F.STD

SKU: 7068042

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika Elettra.

Add to cart
69.375,00 Din.

Foster Elettra.5F.Anthracite

SKU: 7064662

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Antracit. Estetika Elettra 5F colour.

Add to cart
69.375,00 Din.

Foster Elettra.5F.Copper

SKU: 7064362

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Bakarna. Estetika Elettra 5F colour.

Add to cart
69.375,00 Din.

Foster Elettra.5F.Oats

SKU: 7064262

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Krem. Estetika Elettra 5F colour.

Add to cart
69.375,00 Din.

Foster Elettra.5F.Ivory

SKU: 7064562

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Slonova kost. Estetika Elettra 5F colour.

Add to cart
62.625,00 Din.

Foster Elettra.4F.Anthracite

SKU: 7068642

Gasna ploča od emajliranog čelika sa četiri kuvajuća mesta, boja: Antracit. Estetika Elettra 4F colour.

Add to cart
62.625,00 Din.

Foster Elettra.4F.Copper

SKU: 7068342

Gasna ploča od emajliranog čelika sa četiri kuvajuća mesta, boja: Bakar. Estetika Elettra 4F colour.

Add to cart

Smeg SR264X

SKU: N/A
34.990,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg PGF32G

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

SKU: PGF32G
47.375,00 Din. Add to cart

Smeg PGF31G-1

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

SKU: PGF31G-1
56.500,00 Din. Add to cart

Smeg SRV532GH3

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CONTEMPORARY.

SKU: SRV532GH3
34.625,00 Din. Add to cart

Miele CS 1012-1 G CombiSet

Gasna domino modularna ploča za kuvanje sa dva gorionika.

SKU: cs1012-1g
105.000,00 Din. Add to cart

Miele CS 1011 G CombiSet

Gasna domino modularna ploča sa Wok dvostrukom krunom (gorionikom), ukupne snage 6 KW.

SKU: cs1011g
118.750,00 Din. Add to cart

Miele CS 1021 G CombiSet

Gasna domino modularna ploča sa Wok dvostrukom krunom (gorionikom), ukupne snage 6 KW. Širine 38 cm.

SKU: cs1021g
137.500,00 Din. Add to cart

Miele CS 1034-1 G CombiSet

Gasna domino modularna ploča za kuvanje sa četiri gorionika.

SKU: cs1034-1g
171.250,00 Din. Add to cart

Foster GK.5F.line.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika GK.

SKU: 7628
300.875,00 Din. Select options

Foster GK.4F.line.

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Vintage strukturom sa četiri kuvajuća mesta. Estetika GK.

SKU: 7625
188.250,00 Din.210.000,00 Din. Select options

Foster S4000.Professional GS.

Gasna ploča od brušenog čelika sa šest kuvajućih mesta. Estetika S4000.

SKU: 7272
209.125,00 Din.211.875,00 Din. Select options

Foster S4000.5F.E.Quadra Compatta.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika S4000.

SKU: 7252
178.875,00 Din.184.500,00 Din. Select options

Foster S4000.5F.C.Quadra Compatta.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika S4000.

SKU: 7270
178.875,00 Din.184.500,00 Din. Select options

Foster S4000.3F.Q4

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika S4000.

SKU: 7280032
178.750,00 Din. Add to cart

Foster S4000.4F.Quadra Compatta.

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika S4000.

SKU: 7251
150.500,00 Din.156.125,00 Din. Select options

Foster S4000 Line XL 4F.FT

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line XL.

SKU: 7284032
161.125,00 Din. Add to cart

Foster S4000 Line XL 3F.FT

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line XL.

SKU: 7285032
136.750,00 Din. Add to cart

Foster S4000.Line GS.

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line.

SKU: 7254
148.375,00 Din.149.750,00 Din. Select options

Foster S4000 Line 3F.FT

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line.

SKU: 7286032
130.250,00 Din. Add to cart

Foster FL 5F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika FL.

SKU: 7201
112.000,00 Din.134.500,00 Din. Select options

Foster FL 3F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika FL.

SKU: 7202032
111.500,00 Din. Add to cart

Foster FL 2F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa dva kuvajuća mesta. Estetika FL.

SKU: 7203032
99.750,00 Din. Add to cart

Foster FL 1F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika FL.

SKU: 7204
62.250,00 Din. Select options

Foster KE 86.5F.

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Microfoster strukturom sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE.

SKU: 7603
101.125,00 Din.103.625,00 Din. Select options

Foster KE 79.5F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Microfoster strukturom sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE.

SKU: 7602
98.875,00 Din.100.875,00 Din. Select options

Foster KE 79.5F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE.

SKU: 7605
124.000,00 Din.124.875,00 Din. Select options

Foster KE 79.5F.White.

Bela gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE white.

SKU: 7600132
133.500,00 Din. Add to cart

Foster KE.Line.

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika KE Line.

SKU: 7606
120.250,00 Din. Select options

Foster Marine.5F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika Marine.

SKU: 7058072
102.375,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika KS.

SKU: 7610032
94.500,00 Din. Add to cart

Foster KS.4F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika KS.

SKU: 7615032
78.875,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.Anthracite

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Antracit. Estetika KS Colour.

SKU: 7610632
98.750,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.Copper

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Bakar. Estetika KS Colour.

SKU: 7610332
98.750,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.Oats

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Krem. Estetika KS Colour.

SKU: 7610232
98.750,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.White

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Bela. Estetika KS Colour.

SKU: 7610132
98.750,00 Din. Add to cart

Foster Professionale.5F.

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Microfoster strukturom sa pet kuvajućih mesta. Estetika Professionale.

SKU: 7055
94.250,00 Din.120.875,00 Din. Select options

Foster Professionale.4F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika Professionale.

SKU: 7053
70.000,00 Din.84.875,00 Din. Select options

Foster S4000 Domino.1F.dualAE.Q4

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika S4000 Domino.

SKU: 7278032
104.625,00 Din. Add to cart

Foster S4000 Domino.1F.dual.Q4

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika S4000 Domino.

SKU: 7277032
101.000,00 Din. Add to cart

Foster S4000 Domino.2F.AE.Q4

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika S4000 Domino.

SKU: 7276032
102.750,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika Elettra.

SKU: 7064062
66.875,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.4F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika Elettra.

SKU: 7068042
60.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.Anthracite

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Antracit. Estetika Elettra 5F colour.

SKU: 7064662
69.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.Copper

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Bakarna. Estetika Elettra 5F colour.

SKU: 7064362
69.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.Oats

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Krem. Estetika Elettra 5F colour.

SKU: 7064262
69.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.Ivory

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Slonova kost. Estetika Elettra 5F colour.

SKU: 7064562
69.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.4F.Anthracite

Gasna ploča od emajliranog čelika sa četiri kuvajuća mesta, boja: Antracit. Estetika Elettra 4F colour.

SKU: 7068642
62.625,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.4F.Copper

Gasna ploča od emajliranog čelika sa četiri kuvajuća mesta, boja: Bakar. Estetika Elettra 4F colour.

SKU: 7068342
62.625,00 Din. Add to cart
34.990,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg PGF32G

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

47.375,00 Din. Add to cart

Smeg PGF31G-1

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

56.500,00 Din. Add to cart

Smeg SRV532GH3

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CONTEMPORARY.

34.625,00 Din. Add to cart

Miele CS 1012-1 G CombiSet

Gasna domino modularna ploča za kuvanje sa dva gorionika.

105.000,00 Din. Add to cart

Miele CS 1011 G CombiSet

Gasna domino modularna ploča sa Wok dvostrukom krunom (gorionikom), ukupne snage 6 KW.

118.750,00 Din. Add to cart

Miele CS 1021 G CombiSet

Gasna domino modularna ploča sa Wok dvostrukom krunom (gorionikom), ukupne snage 6 KW. Širine 38 cm.

137.500,00 Din. Add to cart

Miele CS 1034-1 G CombiSet

Gasna domino modularna ploča za kuvanje sa četiri gorionika.

171.250,00 Din. Add to cart

Foster GK.5F.line.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika GK.

300.875,00 Din. Select options

Foster GK.4F.line.

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Vintage strukturom sa četiri kuvajuća mesta. Estetika GK.

188.250,00 Din.210.000,00 Din. Select options

Foster S4000.Professional GS.

Gasna ploča od brušenog čelika sa šest kuvajućih mesta. Estetika S4000.

209.125,00 Din.211.875,00 Din. Select options

Foster S4000.5F.E.Quadra Compatta.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika S4000.

178.875,00 Din.184.500,00 Din. Select options

Foster S4000.5F.C.Quadra Compatta.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika S4000.

178.875,00 Din.184.500,00 Din. Select options

Foster S4000.3F.Q4

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika S4000.

178.750,00 Din. Add to cart

Foster S4000.4F.Quadra Compatta.

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika S4000.

150.500,00 Din.156.125,00 Din. Select options

Foster S4000 Line XL 4F.FT

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line XL.

161.125,00 Din. Add to cart

Foster S4000 Line XL 3F.FT

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line XL.

136.750,00 Din. Add to cart

Foster S4000.Line GS.

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line.

148.375,00 Din.149.750,00 Din. Select options

Foster S4000 Line 3F.FT

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line.

130.250,00 Din. Add to cart

Foster FL 5F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika FL.

112.000,00 Din.134.500,00 Din. Select options

Foster FL 3F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika FL.

111.500,00 Din. Add to cart

Foster FL 2F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa dva kuvajuća mesta. Estetika FL.

99.750,00 Din. Add to cart

Foster FL 1F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika FL.

62.250,00 Din. Select options

Foster KE 86.5F.

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Microfoster strukturom sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE.

101.125,00 Din.103.625,00 Din. Select options

Foster KE 79.5F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Microfoster strukturom sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE.

98.875,00 Din.100.875,00 Din. Select options

Foster KE 79.5F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE.

124.000,00 Din.124.875,00 Din. Select options

Foster KE 79.5F.White.

Bela gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE white.

133.500,00 Din. Add to cart

Foster KE.Line.

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika KE Line.

120.250,00 Din. Select options

Foster Marine.5F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika Marine.

102.375,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika KS.

94.500,00 Din. Add to cart

Foster KS.4F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika KS.

78.875,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.Anthracite

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Antracit. Estetika KS Colour.

98.750,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.Copper

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Bakar. Estetika KS Colour.

98.750,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.Oats

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Krem. Estetika KS Colour.

98.750,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.White

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Bela. Estetika KS Colour.

98.750,00 Din. Add to cart

Foster Professionale.5F.

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Microfoster strukturom sa pet kuvajućih mesta. Estetika Professionale.

94.250,00 Din.120.875,00 Din. Select options

Foster Professionale.4F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika Professionale.

70.000,00 Din.84.875,00 Din. Select options

Foster S4000 Domino.1F.dualAE.Q4

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika S4000 Domino.

104.625,00 Din. Add to cart

Foster S4000 Domino.1F.dual.Q4

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika S4000 Domino.

101.000,00 Din. Add to cart

Foster S4000 Domino.2F.AE.Q4

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika S4000 Domino.

102.750,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika Elettra.

66.875,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.4F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika Elettra.

60.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.Anthracite

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Antracit. Estetika Elettra 5F colour.

69.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.Copper

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Bakarna. Estetika Elettra 5F colour.

69.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.Oats

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Krem. Estetika Elettra 5F colour.

69.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.Ivory

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Slonova kost. Estetika Elettra 5F colour.

69.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.4F.Anthracite

Gasna ploča od emajliranog čelika sa četiri kuvajuća mesta, boja: Antracit. Estetika Elettra 4F colour.

62.625,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.4F.Copper

Gasna ploča od emajliranog čelika sa četiri kuvajuća mesta, boja: Bakar. Estetika Elettra 4F colour.

62.625,00 Din. Add to cart
34.990,00 Din. 39.990,00 Din. Add to cart

Smeg PGF32G

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

47.375,00 Din. Add to cart

Smeg PGF31G-1

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CLASSIC.

56.500,00 Din. Add to cart

Smeg SRV532GH3

Domino gasna ploča, širine 30 cm. Uređaj se isporučuje sa dva seta dizni za priključenje na zemni gas (G20) ili na plinske boce (G30). Estetika CONTEMPORARY.

34.625,00 Din. Add to cart

Miele CS 1012-1 G CombiSet

Gasna domino modularna ploča za kuvanje sa dva gorionika.

105.000,00 Din. Add to cart

Miele CS 1011 G CombiSet

Gasna domino modularna ploča sa Wok dvostrukom krunom (gorionikom), ukupne snage 6 KW.

118.750,00 Din. Add to cart

Miele CS 1021 G CombiSet

Gasna domino modularna ploča sa Wok dvostrukom krunom (gorionikom), ukupne snage 6 KW. Širine 38 cm.

137.500,00 Din. Add to cart

Miele CS 1034-1 G CombiSet

Gasna domino modularna ploča za kuvanje sa četiri gorionika.

171.250,00 Din. Add to cart

Foster GK.5F.line.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika GK.

300.875,00 Din. Select options

Foster GK.4F.line.

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Vintage strukturom sa četiri kuvajuća mesta. Estetika GK.

188.250,00 Din.210.000,00 Din. Select options

Foster S4000.Professional GS.

Gasna ploča od brušenog čelika sa šest kuvajućih mesta. Estetika S4000.

209.125,00 Din.211.875,00 Din. Select options

Foster S4000.5F.E.Quadra Compatta.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika S4000.

178.875,00 Din.184.500,00 Din. Select options

Foster S4000.5F.C.Quadra Compatta.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika S4000.

178.875,00 Din.184.500,00 Din. Select options

Foster S4000.3F.Q4

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika S4000.

178.750,00 Din. Add to cart

Foster S4000.4F.Quadra Compatta.

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika S4000.

150.500,00 Din.156.125,00 Din. Select options

Foster S4000 Line XL 4F.FT

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line XL.

161.125,00 Din. Add to cart

Foster S4000 Line XL 3F.FT

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line XL.

136.750,00 Din. Add to cart

Foster S4000.Line GS.

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line.

148.375,00 Din.149.750,00 Din. Select options

Foster S4000 Line 3F.FT

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika S4000 Line.

130.250,00 Din. Add to cart

Foster FL 5F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika FL.

112.000,00 Din.134.500,00 Din. Select options

Foster FL 3F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa tri kuvajuća mesta. Estetika FL.

111.500,00 Din. Add to cart

Foster FL 2F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa dva kuvajuća mesta. Estetika FL.

99.750,00 Din. Add to cart

Foster FL 1F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika FL.

62.250,00 Din. Select options

Foster KE 86.5F.

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Microfoster strukturom sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE.

101.125,00 Din.103.625,00 Din. Select options

Foster KE 79.5F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Microfoster strukturom sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE.

98.875,00 Din.100.875,00 Din. Select options

Foster KE 79.5F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE.

124.000,00 Din.124.875,00 Din. Select options

Foster KE 79.5F.White.

Bela gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika KE white.

133.500,00 Din. Add to cart

Foster KE.Line.

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika KE Line.

120.250,00 Din. Select options

Foster Marine.5F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika Marine.

102.375,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika KS.

94.500,00 Din. Add to cart

Foster KS.4F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika KS.

78.875,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.Anthracite

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Antracit. Estetika KS Colour.

98.750,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.Copper

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Bakar. Estetika KS Colour.

98.750,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.Oats

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Krem. Estetika KS Colour.

98.750,00 Din. Add to cart

Foster KS.5F.White

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Bela. Estetika KS Colour.

98.750,00 Din. Add to cart

Foster Professionale.5F.

Gasna ploča od brušenog čelika ili sa završnom obradom sa Microfoster strukturom sa pet kuvajućih mesta. Estetika Professionale.

94.250,00 Din.120.875,00 Din. Select options

Foster Professionale.4F.

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika Professionale.

70.000,00 Din.84.875,00 Din. Select options

Foster S4000 Domino.1F.dualAE.Q4

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika S4000 Domino.

104.625,00 Din. Add to cart

Foster S4000 Domino.1F.dual.Q4

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika S4000 Domino.

101.000,00 Din. Add to cart

Foster S4000 Domino.2F.AE.Q4

Gasna ploča od brušenog čelika sa jednim kuvajućim mestom. Estetika S4000 Domino.

102.750,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa pet kuvajućih mesta. Estetika Elettra.

66.875,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.4F.STD

Gasna ploča od brušenog čelika sa četiri kuvajuća mesta. Estetika Elettra.

60.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.Anthracite

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Antracit. Estetika Elettra 5F colour.

69.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.Copper

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Bakarna. Estetika Elettra 5F colour.

69.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.Oats

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Krem. Estetika Elettra 5F colour.

69.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.5F.Ivory

Gasna ploča od emajliranog čelika sa pet kuvajućih mesta, boja: Slonova kost. Estetika Elettra 5F colour.

69.375,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.4F.Anthracite

Gasna ploča od emajliranog čelika sa četiri kuvajuća mesta, boja: Antracit. Estetika Elettra 4F colour.

62.625,00 Din. Add to cart

Foster Elettra.4F.Copper

Gasna ploča od emajliranog čelika sa četiri kuvajuća mesta, boja: Bakar. Estetika Elettra 4F colour.

62.625,00 Din. Add to cart