Sudopere, standardne, ugradne, podgradne, poravnate, od nerđajućeg čelika, keramičke, granitne

Sudopere

164.890,00 Din.

Shaws Egerton

104.420,00 Din.

Shaws Entwistle

156.890,00 Din.

Shaws Edgworth

111.580,00 Din.

Shaws Ribchester 800

156.890,00 Din.

Shaws Ribchester 1000

95.390,00 Din.

Shaws Bowland 600

160.120,00 Din.

Shaws Bowland 800

111.580,00 Din.

Shaws Ribblesdale

127.755,00 Din.

Shaws Longridge

64.390,00 Din.

Shaws Pennine

55.020,00 Din.

Shaws Belfast

58.970,00 Din.

Shaws Pendle

67.965,00 Din.

Shaws Butler 600

84.150,00 Din.

Shaws Butler 800

94.880,00 Din.

Shaws Butler 900

99.820,00 Din.

Shaws Butler 1000

79.550,00 Din.

Shaws Waterside 600

94.880,00 Din.

Shaws Waterside 800

84.150,00 Din.

Shaws Whitehall

101.870,00 Din.

Shaws Classic Double 800

156.890,00 Din.

Shaws Classic Double 1000

88.750,00 Din.

Shaws Classic Shaker 800

105.100,00 Din.

Shaws Classic Shaker 900

111.580,00 Din.

Shaws Classic Shaker 1000

47.015,00 Din.

Shaws Original Belthorn

63.025,00 Din.

Shaws Classic Inset 600

73.760,00 Din.

Shaws Classic Inset 800

48.550,00 Din.

Shaws Classic Square

55.020,00 Din.

Shaws Classic Brindle 600

73.740,00 Din.

Shaws Classic Brindle 800

48.550,00 Din.

Shaws Classic Round

64.390,00 Din.

Shaws Lavabo za vešeraj – niski

64.390,00 Din.

Shaws Lavabo za vešeraj – visoki

164.890,00 Din.

Shaws Egerton

SKU: Egerton

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
104.420,00 Din.

Shaws Entwistle

SKU: Entwistle

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
156.890,00 Din.

Shaws Edgworth

SKU: Edgworth

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
111.580,00 Din.

Shaws Ribchester 800

SKU: Ribchester 800

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
156.890,00 Din.

Shaws Ribchester 1000

SKU: Ribchester 1000

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
95.390,00 Din.

Shaws Bowland 600

SKU: Bowland 600

Keramička sudopera, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
160.120,00 Din.

Shaws Bowland 800

SKU: Bowland 800

Keramička sudopera, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
111.580,00 Din.

Shaws Ribblesdale

SKU: Ribblesdale

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
127.755,00 Din.

Shaws Longridge

SKU: Longridge

Keramička sudopera, dubine 21 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
64.390,00 Din.

Shaws Pennine

SKU: Pennine

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
55.020,00 Din.

Shaws Belfast

SKU: Belfast

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
58.970,00 Din.

Shaws Pendle

SKU: Pendle

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
67.965,00 Din.

Shaws Butler 600

SKU: Butler 600

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
84.150,00 Din.

Shaws Butler 800

SKU: Butler 800

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
94.880,00 Din.

Shaws Butler 900

SKU: Butler 900

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
99.820,00 Din.

Shaws Butler 1000

SKU: Butler 1000

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
79.550,00 Din.

Shaws Waterside 600

SKU: Waterside 600

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
94.880,00 Din.

Shaws Waterside 800

SKU: Waterside 800

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
84.150,00 Din.

Shaws Whitehall

SKU: Whitehall

Keramička sudopera, dubine 28 cm, za ugradnju u korpus širine 62 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
101.870,00 Din.

Shaws Classic Double 800

SKU: Classic Double 800

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
156.890,00 Din.

Shaws Classic Double 1000

SKU: Classic Double 1000

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
88.750,00 Din.

Shaws Classic Shaker 800

SKU: Classic Shaker 800

Keramička sudopera, dubine 25 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
105.100,00 Din.

Shaws Classic Shaker 900

SKU: Classic Shaker 900

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
111.580,00 Din.

Shaws Classic Shaker 1000

SKU: Classic Shaker 1000

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
47.015,00 Din.

Shaws Original Belthorn

SKU: Original Belthorn

Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 38 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
63.025,00 Din.

Shaws Classic Inset 600

SKU: Classic Inset 600

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
73.760,00 Din.

Shaws Classic Inset 800

SKU: Classic Inset 800

Keramička sudopera, dubine 23.5 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
48.550,00 Din.

Shaws Classic Square

SKU: Classic Square

Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 46 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
55.020,00 Din.

Shaws Classic Brindle 600

SKU: Classic Brindle 600

Keramička sudopera, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 50 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
73.740,00 Din.

Shaws Classic Brindle 800

SKU: Classic Brindle 800

Keramička sudopera, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela.

Add to cart
48.550,00 Din.

Shaws Classic Round

SKU: Classic Round

Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 46 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

Select options
64.390,00 Din.

Shaws Lavabo za vešeraj – niski

SKU: Cleaner's Low Back

Lavabo za vešernice sa niskom leđnom stranicom. Kolekcija: COMMERCIAL. Zidna ugradnja, boja: Bela.

Add to cart
64.390,00 Din.

Shaws Lavabo za vešeraj – visoki

SKU: Cleaner's High Back

Lavabo za vešernice sa visokom leđnom stranicom. Kolekcija: COMMERCIAL. Zidna ugradnja, boja: Bela.

Add to cart

Shaws Egerton

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Egerton
164.890,00 Din. Select options

Shaws Entwistle

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Entwistle
104.420,00 Din. Select options

Shaws Edgworth

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Edgworth
156.890,00 Din. Select options

Shaws Ribchester 800

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Ribchester 800
111.580,00 Din. Select options

Shaws Ribchester 1000

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Ribchester 1000
156.890,00 Din. Select options

Shaws Bowland 600

Keramička sudopera, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Bowland 600
95.390,00 Din. Select options

Shaws Bowland 800

Keramička sudopera, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Bowland 800
160.120,00 Din. Select options

Shaws Ribblesdale

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Ribblesdale
111.580,00 Din. Select options

Shaws Longridge

Keramička sudopera, dubine 21 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Longridge
127.755,00 Din. Select options

Shaws Pennine

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Pennine
64.390,00 Din. Select options

Shaws Belfast

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Belfast
55.020,00 Din. Select options

Shaws Pendle

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Pendle
58.970,00 Din. Select options

Shaws Butler 600

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Butler 600
67.965,00 Din. Select options

Shaws Butler 800

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Butler 800
84.150,00 Din. Select options

Shaws Butler 900

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Butler 900
94.880,00 Din. Select options

Shaws Butler 1000

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Butler 1000
99.820,00 Din. Select options

Shaws Waterside 600

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Waterside 600
79.550,00 Din. Select options

Shaws Waterside 800

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Waterside 800
94.880,00 Din. Select options

Shaws Whitehall

Keramička sudopera, dubine 28 cm, za ugradnju u korpus širine 62 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Whitehall
84.150,00 Din. Select options

Shaws Classic Double 800

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Classic Double 800
101.870,00 Din. Select options

Shaws Classic Double 1000

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Classic Double 1000
156.890,00 Din. Select options

Shaws Classic Shaker 800

Keramička sudopera, dubine 25 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Classic Shaker 800
88.750,00 Din. Select options

Shaws Classic Shaker 900

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Classic Shaker 900
105.100,00 Din. Select options

Shaws Classic Shaker 1000

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Classic Shaker 1000
111.580,00 Din. Select options

Shaws Original Belthorn

Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 38 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Original Belthorn
47.015,00 Din. Select options

Shaws Classic Inset 600

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Classic Inset 600
63.025,00 Din. Select options

Shaws Classic Inset 800

Keramička sudopera, dubine 23.5 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Classic Inset 800
73.760,00 Din. Select options

Shaws Classic Square

Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 46 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Classic Square
48.550,00 Din. Select options

Shaws Classic Brindle 600

Keramička sudopera, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 50 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Classic Brindle 600
55.020,00 Din. Select options

Shaws Classic Brindle 800

Keramička sudopera, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela.

SKU: Classic Brindle 800
73.740,00 Din. Add to cart

Shaws Classic Round

Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 46 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

SKU: Classic Round
48.550,00 Din. Select options

Shaws Lavabo za vešeraj – niski

Lavabo za vešernice sa niskom leđnom stranicom. Kolekcija: COMMERCIAL. Zidna ugradnja, boja: Bela.

SKU: Cleaner's Low Back
64.390,00 Din. Add to cart

Shaws Lavabo za vešeraj – visoki

Lavabo za vešernice sa visokom leđnom stranicom. Kolekcija: COMMERCIAL. Zidna ugradnja, boja: Bela.

SKU: Cleaner's High Back
64.390,00 Din. Add to cart

Shaws Egerton

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

164.890,00 Din. Select options

Shaws Entwistle

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

104.420,00 Din. Select options

Shaws Edgworth

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

156.890,00 Din. Select options

Shaws Ribchester 800

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

111.580,00 Din. Select options

Shaws Ribchester 1000

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

156.890,00 Din. Select options

Shaws Bowland 600

Keramička sudopera, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

95.390,00 Din. Select options

Shaws Bowland 800

Keramička sudopera, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

160.120,00 Din. Select options

Shaws Ribblesdale

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

111.580,00 Din. Select options

Shaws Longridge

Keramička sudopera, dubine 21 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

127.755,00 Din. Select options

Shaws Pennine

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

64.390,00 Din. Select options

Shaws Belfast

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

55.020,00 Din. Select options

Shaws Pendle

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

58.970,00 Din. Select options

Shaws Butler 600

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

67.965,00 Din. Select options

Shaws Butler 800

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

84.150,00 Din. Select options

Shaws Butler 900

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

94.880,00 Din. Select options

Shaws Butler 1000

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

99.820,00 Din. Select options

Shaws Waterside 600

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

79.550,00 Din. Select options

Shaws Waterside 800

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

94.880,00 Din. Select options

Shaws Whitehall

Keramička sudopera, dubine 28 cm, za ugradnju u korpus širine 62 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

84.150,00 Din. Select options

Shaws Classic Double 800

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

101.870,00 Din. Select options

Shaws Classic Double 1000

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

156.890,00 Din. Select options

Shaws Classic Shaker 800

Keramička sudopera, dubine 25 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

88.750,00 Din. Select options

Shaws Classic Shaker 900

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

105.100,00 Din. Select options

Shaws Classic Shaker 1000

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

111.580,00 Din. Select options

Shaws Original Belthorn

Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 38 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

47.015,00 Din. Select options

Shaws Classic Inset 600

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

63.025,00 Din. Select options

Shaws Classic Inset 800

Keramička sudopera, dubine 23.5 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

73.760,00 Din. Select options

Shaws Classic Square

Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 46 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

48.550,00 Din. Select options

Shaws Classic Brindle 600

Keramička sudopera, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 50 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

55.020,00 Din. Select options

Shaws Classic Brindle 800

Keramička sudopera, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela.

73.740,00 Din. Add to cart

Shaws Classic Round

Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 46 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

48.550,00 Din. Select options

Shaws Lavabo za vešeraj – niski

Lavabo za vešernice sa niskom leđnom stranicom. Kolekcija: COMMERCIAL. Zidna ugradnja, boja: Bela.

64.390,00 Din. Add to cart

Shaws Lavabo za vešeraj – visoki

Lavabo za vešernice sa visokom leđnom stranicom. Kolekcija: COMMERCIAL. Zidna ugradnja, boja: Bela.

64.390,00 Din. Add to cart

Shaws Egerton

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

164.890,00 Din. Select options

Shaws Entwistle

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

104.420,00 Din. Select options

Shaws Edgworth

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

156.890,00 Din. Select options

Shaws Ribchester 800

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

111.580,00 Din. Select options

Shaws Ribchester 1000

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

156.890,00 Din. Select options

Shaws Bowland 600

Keramička sudopera, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

95.390,00 Din. Select options

Shaws Bowland 800

Keramička sudopera, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

160.120,00 Din. Select options

Shaws Ribblesdale

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

111.580,00 Din. Select options

Shaws Longridge

Keramička sudopera, dubine 21 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

127.755,00 Din. Select options

Shaws Pennine

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

64.390,00 Din. Select options

Shaws Belfast

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

55.020,00 Din. Select options

Shaws Pendle

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

58.970,00 Din. Select options

Shaws Butler 600

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

67.965,00 Din. Select options

Shaws Butler 800

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

84.150,00 Din. Select options

Shaws Butler 900

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

94.880,00 Din. Select options

Shaws Butler 1000

Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

99.820,00 Din. Select options

Shaws Waterside 600

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

79.550,00 Din. Select options

Shaws Waterside 800

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

94.880,00 Din. Select options

Shaws Whitehall

Keramička sudopera, dubine 28 cm, za ugradnju u korpus širine 62 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

84.150,00 Din. Select options

Shaws Classic Double 800

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

101.870,00 Din. Select options

Shaws Classic Double 1000

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

156.890,00 Din. Select options

Shaws Classic Shaker 800

Keramička sudopera, dubine 25 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

88.750,00 Din. Select options

Shaws Classic Shaker 900

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

105.100,00 Din. Select options

Shaws Classic Shaker 1000

Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

111.580,00 Din. Select options

Shaws Original Belthorn

Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 38 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

47.015,00 Din. Select options

Shaws Classic Inset 600

Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

63.025,00 Din. Select options

Shaws Classic Inset 800

Keramička sudopera, dubine 23.5 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

73.760,00 Din. Select options

Shaws Classic Square

Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 46 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

48.550,00 Din. Select options

Shaws Classic Brindle 600

Keramička sudopera, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 50 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

55.020,00 Din. Select options

Shaws Classic Brindle 800

Keramička sudopera, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela.

73.740,00 Din. Add to cart

Shaws Classic Round

Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 46 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

48.550,00 Din. Select options

Shaws Lavabo za vešeraj – niski

Lavabo za vešernice sa niskom leđnom stranicom. Kolekcija: COMMERCIAL. Zidna ugradnja, boja: Bela.

64.390,00 Din. Add to cart

Shaws Lavabo za vešeraj – visoki

Lavabo za vešernice sa visokom leđnom stranicom. Kolekcija: COMMERCIAL. Zidna ugradnja, boja: Bela.

64.390,00 Din. Add to cart