Kombinovani frižideri sa zamrzivačem, ugradni i slobodnostojeći, sa vlažnom klimom i bez, sa NoFrost tehnologijom i bez, sa ledomatom i bez, sa vinskim frižiderom i bez, side-by-side

Frižideri sa zamrzivačem

112.375,00 Din.

Smeg FC34XPNF1

162.375,00 Din.

Smeg CD7276NLD2P

1.249.875,00 Din.

Smeg RI96RSI

1.249.875,00 Din.

Smeg RI96LSI

1.231.125,00 Din.

Smeg RI76RSI

1.231.125,00 Din.

Smeg RI76LSI

1.373.750,00 Din.

Smeg RF396RSIX

1.373.750,00 Din.

Smeg RF396LSIX

1.312.375,00 Din.

Smeg RF376RSIX

1.312.375,00 Din.

Smeg RF376LSIX

224.875,00 Din.

Smeg CID280NF

Smeg FQ360XI No Frost

Smeg FQ360XIBI No Frost

306.125,00 Din.

Smeg FQ60XP No Frost

287.375,00 Din.

Smeg FQ55FX2PE

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LNEN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RAZN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RBLN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LAZN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LBLN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LBN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LON NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RBN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LPN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RNEN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RON NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LRN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LRON NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LVEN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LVN NoFrost

272.550,00 Din.

Smeg FAB32LXN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RPN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RRN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RRON NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RVEN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RVN NoFrost

272.550,00 Din.

Smeg FAB32RXN NoFrost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50RWH No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LWH No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50RCR No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50RCRB No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LCRB No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LCR No Frost

351.000,00 Din.

Smeg FAB50LSV No Frost

351.000,00 Din.

Smeg FAB50RSV No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50RBL No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LBL No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LPB No Frost