Kombinovani frižideri sa zamrzivačem, ugradni i slobodnostojeći, sa vlažnom klimom i bez, sa NoFrost tehnologijom i bez, sa ledomatom i bez, sa vinskim frižiderom i bez, side-by-side

Frižideri sa zamrzivačem

Smeg C3170F2P

Smeg C3170P1

Smeg C3170PL1

Smeg D3150P1

Smeg S3C090P1

Smeg S3C120P1

Smeg S7298CFD2P1

Smeg U3C080P1

-24.885,00 Din. 99.990,00 Din. 124.875,00 Din.

Smeg C3180FP

99.875,00 Din.

Smeg C3170FP1

79.875,00 Din.

Smeg UD7122CSP

162.375,00 Din.

Smeg CD7276NLD2P

1.249.875,00 Din.

Smeg RI96RSI

1.249.875,00 Din.

Smeg RI96LSI

1.231.125,00 Din.

Smeg RI76RSI

1.231.125,00 Din.

Smeg RI76LSI

124.875,00 Din.

Smeg SD7185CSD2P

224.875,00 Din.

Smeg CID280NF

102.500,00 Din.

Smeg C7280FP1

102.500,00 Din.

Smeg C7280F2P1

102.500,00 Din.

Smeg C7280FPL

173.000,00 Din.

Miele KF 37122 iD

235.000,00 Din.

Miele KFNS 37432 iD

265.000,00 Din.

Miele KFN 37682 iD

270.000,00 Din.

Miele KFN 37452 iDE

1.075.000,00 Din.

Miele KF 1901 Vi