Kombinovani frižideri sa zamrzivačem, ugradni i slobodnostojeći, sa vlažnom klimom i bez, sa NoFrost tehnologijom i bez, sa ledomatom i bez, sa vinskim frižiderom i bez, side-by-side

Frižideri sa zamrzivačem

Smeg D3150P1

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LAZ

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LB

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RAZ

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RB

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RBL

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RNE

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LBL

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RO

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LNE

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RP

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LO

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RR

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LP

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RRO

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RV

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LR

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RVE

211.050,00 Din.

Smeg FAB30RX

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LRO

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LV

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LVE

211.050,00 Din.

Smeg FAB30LX

334.350,00 Din.

Smeg FAB50RWH No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LWH No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50RCR No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50RCRB No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LCRB No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LCR No Frost

351.000,00 Din.

Smeg FAB50LSV No Frost

351.000,00 Din.

Smeg FAB50RSV No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50RBL No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LBL No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LPB No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50RPB No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LPG No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50RPG No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LRD No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50RRD No Frost