Kombinovani frižideri sa zamrzivačem, ugradni i slobodnostojeći, sa vlažnom klimom i bez, sa NoFrost tehnologijom i bez, sa ledomatom i bez, sa vinskim frižiderom i bez, side-by-side

Frižideri sa zamrzivačem

112.375,00 Din.

Smeg FC34XPNF1

1.373.750,00 Din.

Smeg RF396RSIX

1.373.750,00 Din.

Smeg RF396LSIX

1.312.375,00 Din.

Smeg RF376RSIX

1.312.375,00 Din.

Smeg RF376LSIX

Smeg FQ360XI No Frost

Smeg FQ360XIBI No Frost

306.125,00 Din.

Smeg FQ60XP No Frost

287.375,00 Din.

Smeg FQ55FX2PE

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LAZ

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LB

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RAZ

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RB

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RBL

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RNE

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LBL

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RO

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LNE

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RP

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LO

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RR

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LP

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RRO

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RV

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LR

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RVE

211.050,00 Din.

Smeg FAB30RX

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LRO

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LV

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LVE

211.050,00 Din.

Smeg FAB30LX

243.450,00 Din.

Smeg FAB32LNE

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LNEN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RAZN NoFrost

243.450,00 Din.

Smeg FAB32RNE

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RBLN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LAZN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LBLN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LBN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LON NoFrost

243.450,00 Din.

Smeg FAB32LP

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RBN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LPN NoFrost

243.450,00 Din.

Smeg FAB32LR

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RNEN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RON NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LRN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LRON NoFrost