Kombinovani frižideri sa zamrzivačem, ugradni i slobodnostojeći, sa vlažnom klimom i bez, sa NoFrost tehnologijom i bez, sa ledomatom i bez, sa vinskim frižiderom i bez, side-by-side

Frižideri sa zamrzivačem

-22.999,00 Din. 206.991,00 Din. 229.990,00 Din.

LIEBHERR CBNef 4815 Comfort

539.990,00 Din.

LIEBHERR CBNes 6256 PremiumPlus

-10.499,00 Din. 94.491,00 Din. 104.990,00 Din.

LIEBHERR CNef 4015 Comfort

-8.999,00 Din. 80.991,00 Din. 89.990,00 Din.

LIEBHERR CN 4015 Comfort

-6.499,00 Din. 58.491,00 Din. 64.990,00 Din.

LIEBHERR CU 4015 Comfort

-8.000,00 Din. 69.990,00 Din. 77.990,00 Din.

LIEBHERR CUef 4015 Comfort

-62.000,00 Din. 557.990,00 Din. 619.990,00 Din.

LIEBHERR SBSes 7165 PremiumPlus

519.990,00 Din.

LIEBHERR CBNbe 6256 PremiumPlus

268.750,00 Din.

LIEBHERR CBNPbs 4858 Premium

-26.499,00 Din. 238.491,00 Din. 264.990,00 Din.

LIEBHERR CBNPes 4858 Premium

-37.499,00 Din. 337.491,00 Din. 374.990,00 Din.

LIEBHERR CBNPgb 4855 Premium

-37.499,00 Din. 337.491,00 Din. 374.990,00 Din.

LIEBHERR CBNPgw 4855 Premium

209.990,00 Din.

LIEBHERR CBNbs 4815 Comfort

-20.499,00 Din. 184.491,00 Din. 204.990,00 Din.

LIEBHERR CBN 4815 Comfort

LIEBHERR CBef 4815 Comfort

LIEBHERR CB 4815 Comfort

LIEBHERR CBef 4315 Comfort

LIEBHERR CB 4315 Comfort

LIEBHERR CN 4815 Comfort

-21.999,00 Din. 197.991,00 Din. 219.990,00 Din.

LIEBHERR CNef 4815 Comfort

LIEBHERR CNef 3515 Comfort

LIEBHERR CN 3515 Comfort

LIEBHERR CNbs 3915 Comfort

LIEBHERR CNef 3915 Comfort

LIEBHERR CN 3915 Comfort

LIEBHERR Cef 3825 Comfort

LIEBHERR C 3825 Comfort

LIEBHERR C 4025 Comfort

LIEBHERR Cef 4025 Comfort

-6.999,00 Din. 62.991,00 Din. 69.990,00 Din.

LIEBHERR CUef 3515 Comfort

LIEBHERR CU 3515 Comfort

52.990,00 Din.

LIEBHERR CUef 3311

48.990,00 Din.

LIEBHERR CU 3311

-5.000,00 Din. 64.990,00 Din. 69.990,00 Din.

LIEBHERR CUag 3311

-5.000,00 Din. 64.990,00 Din. 69.990,00 Din.

LIEBHERR CUfr 3311

-5.000,00 Din. 64.990,00 Din. 69.990,00 Din.

LIEBHERR CUwb 3311

LIEBHERR CUef 2915 Comfort

LIEBHERR CU 2915 Comfort

-8.000,00 Din. 48.990,00 Din. 56.990,00 Din.

LIEBHERR CUef 2811

-4.665,00 Din. 41.990,00 Din. 46.655,00 Din.

LIEBHERR CU 2311

-8.600,00 Din. 43.990,00 Din. 52.590,00 Din.

LIEBHERR CU 2811

LIEBHERR CUsl 2311

-10.798,00 Din. 39.192,00 Din. 49.990,00 Din.

LIEBHERR CTPsl 2921 Comfort

-8.998,00 Din. 35.992,00 Din. 44.990,00 Din.

LIEBHERR CTP 2921 Comfort

-11.100,00 Din. 99.990,00 Din. 111.090,00 Din.

LIEBHERR CTNef 5215 Comfort

-9.998,00 Din. 89.990,00 Din. 99.988,00 Din.

LIEBHERR CTN 5215 Comfort

239.990,00 Din.

LIEBHERR CNef 5715 Comfort

LIEBHERR CN 5715 Comfort