Kombinovani frižideri sa zamrzivačem, ugradni i slobodnostojeći, sa vlažnom klimom i bez, sa NoFrost tehnologijom i bez, sa ledomatom i bez, sa vinskim frižiderom i bez, side-by-side

Frižideri sa zamrzivačem

Smeg C3170F2P

Smeg C3170P1

Smeg C3170PL1

-24.885,00 Din. 99.990,00 Din. 124.875,00 Din.

Smeg C3180FP

99.875,00 Din.

Smeg C3170FP1

112.375,00 Din.

Smeg FC34XPNF1

162.375,00 Din.

Smeg CD7276NLD2P

1.249.875,00 Din.

Smeg RI96RSI

1.249.875,00 Din.

Smeg RI96LSI

1.231.125,00 Din.

Smeg RI76RSI

1.231.125,00 Din.

Smeg RI76LSI

224.875,00 Din.

Smeg CID280NF

243.450,00 Din.

Smeg FAB32LNE

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LNEN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RAZN NoFrost

243.450,00 Din.

Smeg FAB32RNE

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RBLN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LAZN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LBLN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LBN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LON NoFrost

243.450,00 Din.

Smeg FAB32LP

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RBN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LPN NoFrost

243.450,00 Din.

Smeg FAB32LR

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RNEN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RON NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LRN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LRON NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LVEN NoFrost

243.450,00 Din.

Smeg FAB32RP

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LVN NoFrost

272.550,00 Din.

Smeg FAB32LXN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RPN NoFrost

243.450,00 Din.

Smeg FAB32RR

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RRN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RRON NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RVEN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RVN NoFrost

272.550,00 Din.

Smeg FAB32RXN NoFrost

351.000,00 Din.

Smeg FAB50LSV No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LBL No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LPB No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LPG No Frost

334.350,00 Din.

Smeg FAB50LRD No Frost

147.500,00 Din.

Smeg C7280NLD2P

102.500,00 Din.

Smeg C7280FP1

118.750,00 Din.

Smeg C7280NEP