Kombinovani frižideri sa zamrzivačem, ugradni i slobodnostojeći, sa vlažnom klimom i bez, sa NoFrost tehnologijom i bez, sa ledomatom i bez, sa vinskim frižiderom i bez, side-by-side

Frižideri sa zamrzivačem

-27.000,00 Din. 242.990,00 Din. 269.990,00 Din.

LIEBHERR ICBN 3376 Premium

-31.500,00 Din. 283.490,00 Din. 314.990,00 Din.

LIEBHERR ICBN 3386 Premium

-30.000,00 Din. 269.990,00 Din. 299.990,00 Din.

LIEBHERR ICBP 3266 Premium

-18.000,00 Din. 186.990,00 Din. 204.990,00 Din.

LIEBHERR ICBS 3224 Comfort

-18.000,00 Din. 186.990,00 Din. 204.990,00 Din.

LIEBHERR ICBS 3324 Comfort

229.990,00 Din.

LIEBHERR ICN 3376 Premium

-26.500,00 Din. 238.490,00 Din. 264.990,00 Din.

LIEBHERR ICN 3386 Premium

139.990,00 Din.

LIEBHERR ICS 3224 Comfort

139.990,00 Din.

LIEBHERR ICS 3324 Comfort

Smeg C3170F2P

Smeg C3170P1

Smeg C3170PL1

219.990,00 Din.

LIEBHERR SICN 3386 Premium

120.750,00 Din.

LIEBHERR ICUS 3324 Comfort

120.750,00 Din.

LIEBHERR ICUS 3224 Comfort

129.990,00 Din.

LIEBHERR ICUNS 3324 Comfort

129.990,00 Din.

LIEBHERR ICUN 3324 Comfort

120.750,00 Din.

LIEBHERR ICU 3324 Comfort

186.990,00 Din.

LIEBHERR ICNS 3324 Comfort

-23.000,00 Din. 206.990,00 Din. 229.990,00 Din.

LIEBHERR ICBN 3324 Comfort

-24.885,00 Din. 99.990,00 Din. 124.875,00 Din.

Smeg C3180FP

99.875,00 Din.

Smeg C3170FP1

112.375,00 Din.

Smeg FC34XPNF1

162.375,00 Din.

Smeg CD7276NLD2P

1.249.875,00 Din.

Smeg RI96RSI

1.249.875,00 Din.

Smeg RI96LSI

1.231.125,00 Din.

Smeg RI76RSI

1.231.125,00 Din.

Smeg RI76LSI

224.875,00 Din.

Smeg CID280NF

243.450,00 Din.

Smeg FAB32LNE

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LNEN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RAZN NoFrost

243.450,00 Din.

Smeg FAB32RNE

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RBLN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LAZN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LBLN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LBN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LON NoFrost

243.450,00 Din.

Smeg FAB32LP

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RBN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LPN NoFrost

243.450,00 Din.

Smeg FAB32LR

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RNEN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RON NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LRN NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LRON NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LVEN NoFrost

243.450,00 Din.

Smeg FAB32RP