Kombinovani frižideri sa zamrzivačem, ugradni i slobodnostojeći, sa vlažnom klimom i bez, sa NoFrost tehnologijom i bez, sa ledomatom i bez, sa vinskim frižiderom i bez, side-by-side

Frižideri sa zamrzivačem

-27.000,00 Din. 242.990,00 Din. 269.990,00 Din.

LIEBHERR ICBN 3376 Premium

-31.500,00 Din. 283.490,00 Din. 314.990,00 Din.

LIEBHERR ICBN 3386 Premium

-30.000,00 Din. 269.990,00 Din. 299.990,00 Din.

LIEBHERR ICBP 3266 Premium

-18.000,00 Din. 186.990,00 Din. 204.990,00 Din.

LIEBHERR ICBS 3224 Comfort

-18.000,00 Din. 186.990,00 Din. 204.990,00 Din.

LIEBHERR ICBS 3324 Comfort

229.990,00 Din.

LIEBHERR ICN 3376 Premium

-26.500,00 Din. 238.490,00 Din. 264.990,00 Din.

LIEBHERR ICN 3386 Premium

139.990,00 Din.

LIEBHERR ICS 3224 Comfort

139.990,00 Din.

LIEBHERR ICS 3324 Comfort

Smeg C3170F2P

Smeg C3170P1

Smeg C3170PL1

219.990,00 Din.

LIEBHERR SICN 3386 Premium

120.750,00 Din.

LIEBHERR ICUS 3324 Comfort

120.750,00 Din.

LIEBHERR ICUS 3224 Comfort

129.990,00 Din.

LIEBHERR ICUNS 3324 Comfort

129.990,00 Din.

LIEBHERR ICUN 3324 Comfort

120.750,00 Din.

LIEBHERR ICU 3324 Comfort

186.990,00 Din.

LIEBHERR ICNS 3324 Comfort

-23.000,00 Din. 206.990,00 Din. 229.990,00 Din.

LIEBHERR ICBN 3324 Comfort

-24.885,00 Din. 99.990,00 Din. 124.875,00 Din.

Smeg C3180FP

99.875,00 Din.

Smeg C3170FP1

112.375,00 Din.

Smeg FC182PXN

162.375,00 Din.

Smeg CD7276NLD2P

1.249.875,00 Din.

Smeg RI96RSI

1.249.875,00 Din.

Smeg RI96LSI

1.231.125,00 Din.

Smeg RI76RSI

1.231.125,00 Din.

Smeg RI76LSI

224.875,00 Din.

Smeg CID280NF

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LBL3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RPB3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RBE3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LPB3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LWH3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LOR3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RWH3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LCR3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RBL3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32ROR3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LRD3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LPK3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32LPG3 NoFrost

272.550,00 Din.

Smeg FAB32LSV3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RCR3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RRD3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RPK3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RLI3 NoFrost

266.250,00 Din.

Smeg FAB32RPG3 NoFrost