Frižideri sa i bez komore za zamrzavanje, sa i bez odeljka sa povećanom vlažnošti, ugradni, slobodnostojeći, mini barovi, za profesionalnu namenu, za pekarstvo, ugostiteljstvo, laboratorijski

Frižideri

Smeg S3L090P1

Smeg S3L120P1

79.875,00 Din.

Smeg U3L080P

149.875,00 Din.

Smeg SD7323LFLD2P1

124.875,00 Din.

Smeg SD7205SLD2P

237.375,00 Din.

Smeg RI360RX

119.375,00 Din.

Smeg S7323LFLD2P1

125.000,00 Din.

Miele K 5124 UiF

165.000,00 Din.

Miele K 37222 iD

185.000,00 Din.

Miele K 37272 iD

277.500,00 Din.

Miele K 37472 iD

950.000,00 Din.

Miele K 1801 Vi

990.000,00 Din.

Miele K 1901 Vi