Frižideri sa i bez komore za zamrzavanje, sa i bez odeljka sa povećanom vlažnošti, ugradni, slobodnostojeći, mini barovi, za profesionalnu namenu, za pekarstvo, ugostiteljstvo, laboratorijski

Frižideri

141.990,00 Din.

LIEBHERR IK 3520 Comfort

141.990,00 Din.

LIEBHERR IK 3524 Comfort

177.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 3520 Comfort

177.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 3524 Comfort

-25.000,00 Din. 224.990,00 Din. 249.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 3560 Premium

226.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 3564 Premium

Smeg S3L090P1

Smeg S3L120P1

139.990,00 Din.

LIEBHERR UIK 1550 Premium

LIEBHERR IKS 2334 Comfort

LIEBHERR IKS 2330 Comfort

LIEBHERR IKS 1624 Comfort

LIEBHERR IKS 1620 Comfort

LIEBHERR IKP 2364 Premium

LIEBHERR IKP 2360 Premium

LIEBHERR IKP 1664 Premium

LIEBHERR IKP 1660 Premium

LIEBHERR IKF 3510 Comfort

244.990,00 Din.

LIEBHERR IKBP 3564 Premium

LIEBHERR IKBP 3560 Premium

LIEBHERR IKBP 2964 Premium

LIEBHERR IKBP 2764 Premium

LIEBHERR IKBP 2760 Premium

LIEBHERR IKBP 2364 Premium

LIEBHERR IKBP 2360 Premium

LIEBHERR IKB 2764 Premium

LIEBHERR IKB 2760 Premium

161.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 2724 Comfort

161.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 2720 Comfort

LIEBHERR IKB 2364 Premium

LIEBHERR IKB 2360 Premium

150.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 2324 Comfort

150.990,00 Din.

LIEBHERR IKB 2320 Comfort

LIEBHERR IKB 1920 Comfort

146.990,00 Din.

LIEBHERR IK 2764 Premium

146.990,00 Din.

LIEBHERR IK 2760 Premium

162.990,00 Din.

LIEBHERR IK 2720 Comfort

LIEBHERR IK 2364 Premium

LIEBHERR IK 2360 Premium

LIEBHERR IK 2324 Comfort

LIEBHERR IK 2320 Comfort

LIEBHERR IK 1964 Premium

LIEBHERR IK 1960 Premium

LIEBHERR IK 1920 Comfort

LIEBHERR IK 1624 Comfort

LIEBHERR IK 1620 Comfort

LIEBHERR IB 1650 Premium

79.875,00 Din.

Smeg U3L080P1