Frižideri sa i bez komore za zamrzavanje, sa i bez odeljka sa povećanom vlažnošti, ugradni, slobodnostojeći, mini barovi, za profesionalnu namenu, za pekarstvo, ugostiteljstvo, laboratorijski

Frižideri

-26.499,00 Din. 238.491,00 Din. 264.990,00 Din.

LIEBHERR KBPes 4354 Premium

LIEBHERR KBP 4354 Premium

-27.499,00 Din. 247.491,00 Din. 274.990,00 Din.

LIEBHERR KBPgw 4354 Premium

-27.499,00 Din. 247.491,00 Din. 274.990,00 Din.

LIEBHERR KBPgb 4354 Premium

189.990,00 Din.

LIEBHERR KBbs 4350 Premium

-8.499,00 Din. 76.491,00 Din. 84.990,00 Din.

LIEBHERR K 3130 Comfort

LIEBHERR KPef 4350 Premium

LIEBHERR Ksl 2814 Comfort

-17.499,00 Din. 157.491,00 Din. 174.990,00 Din.

LIEBHERR B 2850 Premium

-11.999,00 Din. 107.991,00 Din. 119.990,00 Din.

LIEBHERR CMES 502 Cool Mini

189.990,00 Din.

LIEBHERR KBes 4350 Premium

218.450,00 Din.

Smeg FAB28RDMC

181.350,00 Din.

Smeg FAB28LAZ

214.650,00 Din.

Smeg FAB28RUJ

181.350,00 Din.

Smeg FAB28LB

168.150,00 Din.

Smeg FAB28LBL

181.350,00 Din.

Smeg FAB28RAZ

167.700,00 Din.

Smeg FAB28RB

233.700,00 Din.

Smeg FAB28LBV

168.150,00 Din.

Smeg FAB28RBL

244.200,00 Din.

Smeg FAB28LCG

244.200,00 Din.

Smeg FAB28RCG

262.500,00 Din.

Smeg FAB28LCS

262.500,00 Din.

Smeg FAB28RCS

171.900,00 Din.

Smeg FAB28LG

262.500,00 Din.

Smeg FAB28RDB

214.650,00 Din.

Smeg FAB28LIT

262.500,00 Din.

Smeg FAB28RDBB

168.450,00 Din.

Smeg FAB28LNE

271.050,00 Din.

Smeg FAB28RDG

168.150,00 Din.

Smeg FAB28LO

167.400,00 Din.

Smeg FAB28LP

168.450,00 Din.

Smeg FAB28LR

249.875,00 Din.

Smeg RF354RX

171.900,00 Din.

Smeg FAB28RG

167.400,00 Din.

Smeg FAB28LRO

214.650,00 Din.

Smeg FAB28LUJ

214.650,00 Din.

Smeg FAB28RIT

168.450,00 Din.

Smeg FAB28RNE

168.150,00 Din.

Smeg FAB28RO

167.400,00 Din.

Smeg FAB28RP

167.400,00 Din.

Smeg FAB28LV

167.400,00 Din.

Smeg FAB28RRO

168.450,00 Din.

Smeg FAB28RR

233.700,00 Din.

Smeg FAB28RRV

168.150,00 Din.

Smeg FAB28LVE

167.400,00 Din.

Smeg FAB28RV

177.300,00 Din.

Smeg FAB28LX