Frižideri sa i bez komore za zamrzavanje, sa i bez odeljka sa povećanom vlažnošti, ugradni, slobodnostojeći, mini barovi, za profesionalnu namenu, za pekarstvo, ugostiteljstvo, laboratorijski

Frižideri

-26.499,00 Din. 238.491,00 Din. 264.990,00 Din.

LIEBHERR KBPes 4354 Premium

LIEBHERR KBP 4354 Premium

-27.499,00 Din. 247.491,00 Din. 274.990,00 Din.

LIEBHERR KBPgw 4354 Premium

-27.499,00 Din. 247.491,00 Din. 274.990,00 Din.

LIEBHERR KBPgb 4354 Premium

189.990,00 Din.

LIEBHERR KBbs 4350 Premium

-8.499,00 Din. 76.491,00 Din. 84.990,00 Din.

LIEBHERR K 3130 Comfort

LIEBHERR KPef 4350 Premium

LIEBHERR Ksl 2814 Comfort

-17.499,00 Din. 157.491,00 Din. 174.990,00 Din.

LIEBHERR B 2850 Premium

-11.999,00 Din. 107.991,00 Din. 119.990,00 Din.

LIEBHERR CMES 502 Cool Mini

189.990,00 Din.

LIEBHERR KBes 4350 Premium

218.450,00 Din.

Smeg FAB28RDMC3

181.350,00 Din.

Smeg FAB28LPB3

214.650,00 Din.

Smeg FAB28RDUJ3

181.350,00 Din.

Smeg FAB28LWH3

181.350,00 Din.

Smeg FAB28RPB3

167.700,00 Din.

Smeg FAB28RWH3

233.700,00 Din.

Smeg FAB28RDBLV3

168.150,00 Din.

Smeg FAB28RBE3

171.900,00 Din.

Smeg FAB28LYW3

262.500,00 Din.

Smeg FAB28RDB

262.500,00 Din.

Smeg FAB28RDBB3

168.450,00 Din.

Smeg FAB28LBL3

168.150,00 Din.

Smeg FAB28LOR3

167.400,00 Din.

Smeg FAB28LCR3

168.450,00 Din.

Smeg FAB28LRD3

171.900,00 Din.

Smeg FAB28RYW3

167.400,00 Din.

Smeg FAB28LPK3

214.650,00 Din.

Smeg FAB28LDUJ3

214.650,00 Din.

Smeg FAB28RDIT3

168.450,00 Din.

Smeg FAB28RBL3

168.150,00 Din.

Smeg FAB28ROR3

167.400,00 Din.

Smeg FAB28RCR3

167.400,00 Din.

Smeg FAB28LPG3

167.400,00 Din.

Smeg FAB28RPK3

168.450,00 Din.

Smeg FAB28RRD3

167.400,00 Din.

Smeg FAB28RPG3

177.300,00 Din.

Smeg FAB28LSV3

168.150,00 Din.

Smeg FAB28RLI3

177.300,00 Din.

Smeg FAB28RSV3

133.800,00 Din.

Smeg FAB10HRR Happy Bar

124.650,00 Din.

Smeg FAB10RR

133.800,00 Din.

Smeg FAB10HLR Happy Bar

124.650,00 Din.

Smeg FAB10LR

124.050,00 Din.

Smeg FAB10HLB Happy Bar

124.050,00 Din.

Smeg FAB10HRB Happy Bar

193.800,00 Din.

Smeg FAB10HRIT Happy Bar

133.800,00 Din.

Smeg FAB10HRNE Happy Bar