Shop

 • 164.890,00 Din.

  Shaws Egerton

 • 104.420,00 Din.

  Shaws Entwistle

 • 156.890,00 Din.

  Shaws Edgworth

 • 111.580,00 Din.

  Shaws Ribchester 800

 • 156.890,00 Din.

  Shaws Ribchester 1000

 • 95.390,00 Din.

  Shaws Bowland 600

 • 160.120,00 Din.

  Shaws Bowland 800

 • 111.580,00 Din.

  Shaws Ribblesdale

 • 127.755,00 Din.

  Shaws Longridge

 • 64.390,00 Din.

  Shaws Pennine

 • 55.020,00 Din.

  Shaws Belfast

 • 58.970,00 Din.

  Shaws Pendle

 • 67.965,00 Din.

  Shaws Butler 600

 • 84.150,00 Din.

  Shaws Butler 800

 • 94.880,00 Din.

  Shaws Butler 900

 • 99.820,00 Din.

  Shaws Butler 1000

 • 79.550,00 Din.

  Shaws Waterside 600

 • 94.880,00 Din.

  Shaws Waterside 800

 • 84.150,00 Din.

  Shaws Whitehall

 • 101.870,00 Din.

  Shaws Classic Double 800

 • 156.890,00 Din.

  Shaws Classic Double 1000

 • 88.750,00 Din.

  Shaws Classic Shaker 800

 • 105.100,00 Din.

  Shaws Classic Shaker 900

 • 111.580,00 Din.

  Shaws Classic Shaker 1000

 • 47.015,00 Din.

  Shaws Original Belthorn

 • 63.025,00 Din.

  Shaws Classic Inset 600

 • 73.760,00 Din.

  Shaws Classic Inset 800

 • 48.550,00 Din.

  Shaws Classic Square

 • 55.020,00 Din.

  Shaws Classic Brindle 600

 • 73.740,00 Din.

  Shaws Classic Brindle 800

 • 48.550,00 Din.

  Shaws Classic Round

 • 64.390,00 Din.

  Shaws Lavabo za vešeraj – niski

 • 64.390,00 Din.

  Shaws Lavabo za vešeraj – visoki

 • Shaws Egerton

  Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Egerton
  164.890,00 Din. Select options

  Shaws Entwistle

  Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Entwistle
  104.420,00 Din. Select options

  Shaws Edgworth

  Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Edgworth
  156.890,00 Din. Select options

  Shaws Ribchester 800

  Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Ribchester 800
  111.580,00 Din. Select options

  Shaws Ribchester 1000

  Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Ribchester 1000
  156.890,00 Din. Select options

  Shaws Bowland 600

  Keramička sudopera, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Bowland 600
  95.390,00 Din. Select options

  Shaws Bowland 800

  Keramička sudopera, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Bowland 800
  160.120,00 Din. Select options

  Shaws Ribblesdale

  Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Ribblesdale
  111.580,00 Din. Select options

  Shaws Longridge

  Keramička sudopera, dubine 21 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Longridge
  127.755,00 Din. Select options

  Shaws Pennine

  Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: ORIGINAL. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Pennine
  64.390,00 Din. Select options

  Shaws Belfast

  Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Belfast
  55.020,00 Din. Select options

  Shaws Pendle

  Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Pendle
  58.970,00 Din. Select options

  Shaws Butler 600

  Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Butler 600
  67.965,00 Din. Select options

  Shaws Butler 800

  Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Butler 800
  84.150,00 Din. Select options

  Shaws Butler 900

  Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Butler 900
  94.880,00 Din. Select options

  Shaws Butler 1000

  Keramička sudopera, dubine 22 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Butler 1000
  99.820,00 Din. Select options

  Shaws Waterside 600

  Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Waterside 600
  79.550,00 Din. Select options

  Shaws Waterside 800

  Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Waterside 800
  94.880,00 Din. Select options

  Shaws Whitehall

  Keramička sudopera, dubine 28 cm, za ugradnju u korpus širine 62 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Whitehall
  84.150,00 Din. Select options

  Shaws Classic Double 800

  Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Classic Double 800
  101.870,00 Din. Select options

  Shaws Classic Double 1000

  Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Classic Double 1000
  156.890,00 Din. Select options

  Shaws Classic Shaker 800

  Keramička sudopera, dubine 25 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Classic Shaker 800
  88.750,00 Din. Select options

  Shaws Classic Shaker 900

  Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Classic Shaker 900
  105.100,00 Din. Select options

  Shaws Classic Shaker 1000

  Keramička sudopera, dubine 19 cm, za ugradnju u korpus širine 100 cm. Kolekcija: CLASSIC. Nasadna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Classic Shaker 1000
  111.580,00 Din. Select options

  Shaws Original Belthorn

  Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 38 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Original Belthorn
  47.015,00 Din. Select options

  Shaws Classic Inset 600

  Keramička sudopera, dubine 23 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Classic Inset 600
  63.025,00 Din. Select options

  Shaws Classic Inset 800

  Keramička sudopera, dubine 23.5 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Classic Inset 800
  73.760,00 Din. Select options

  Shaws Classic Square

  Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 46 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Classic Square
  48.550,00 Din. Select options

  Shaws Classic Brindle 600

  Keramička sudopera, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 50 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Classic Brindle 600
  55.020,00 Din. Select options

  Shaws Classic Brindle 800

  Keramička sudopera, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 76 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela.

  SKU: Classic Brindle 800
  73.740,00 Din. Add to cart

  Shaws Classic Round

  Keramička sudopera, dubine 17 cm, za ugradnju u korpus širine 46 cm. Kolekcija: INSET & UNDERMOUNT. Nasadna, podgradna ugradnja, boja: Bela i Krem.

  SKU: Classic Round
  48.550,00 Din. Select options

  Shaws Lavabo za vešeraj – niski

  Lavabo za vešernice sa niskom leđnom stranicom. Kolekcija: COMMERCIAL. Zidna ugradnja, boja: Bela.

  SKU: Cleaner's Low Back
  64.390,00 Din. Add to cart

  Shaws Lavabo za vešeraj – visoki

  Lavabo za vešernice sa visokom leđnom stranicom. Kolekcija: COMMERCIAL. Zidna ugradnja, boja: Bela.

  SKU: Cleaner's High Back
  64.390,00 Din. Add to cart