Sudopere, standardne, ugradne, podgradne, poravnate, od nerđajućeg čelika, keramičke, granitne

Sudopere

Smeg LMN102D

Smeg LMN102S

56.800,00 Din.

Smeg LMN861S

Smeg LMN862

Smeg LMN1VND

Smeg LMN1VNS

Smeg LMN116D

Smeg LMN116S

Smeg LMN1VBD

Smeg LMN1VBS

59.990,00 Din.

Smeg LD116D-2

59.990,00 Din.

Smeg LD116S-2

Smeg LD150D-2

Smeg LD150S-2

Smeg LD102D-2

Smeg LD102S-2

Smeg LD861D-2

Smeg LD861S-2

Smeg LD862-2

Smeg VQR71

Smeg VQR71RS

Smeg VQR50

Smeg VQR50RS

Smeg VQR40RS

Smeg VQR40

Smeg LFT116D

Smeg LFT116S

Smeg LFT100S

Smeg LFT100D

Smeg LFT102D

Smeg LFT102S

Smeg LFT861S

Smeg LFT861D

Smeg LFT862

82.950,00 Din.

Smeg LFT77RS

Smeg LFT50RS

Smeg LFT34RS

Smeg LFT3434RS

67.750,00 Din.

Smeg LFT3418RS

72.500,00 Din.

Smeg VSTR3434-2

74.990,00 Din.

Smeg VSTR3418-2

49.990,00 Din.

Smeg VSTR71-2

31.200,00 Din.

Smeg VSTR34-2

37.530,00 Din.

Smeg VSTR50-2

25.830,00 Din.

Smeg VSTR18-2

Smeg UM4530

Smeg UM4540

Smeg UM4040

Smeg LMN102D

SKU: LMN102D-001

Sudopera od čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Read more

Smeg LMN102S

SKU: LMN102S-001

Sudopera od čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Read more
56.800,00 Din.

Smeg LMN861S

SKU: LMN861S-001

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Add to cart

Smeg LMN862

SKU: LMN862-001

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Read more

Smeg LMN1VND

SKU: LMN1VND-001

Sudopera od čelika sa površinom od crnog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Crna

Read more

Smeg LMN1VNS

SKU: LMN1VNS-001

Sudopera od čelika sa površinom od crnog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Crna

Read more

Smeg LMN116D

SKU: LMN116D-001

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Read more

Smeg LMN116S

SKU: LMN116S-001

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Read more

Smeg LMN1VBD

SKU: LMN1VBD-001

Sudopera od čelika sa površinom od belog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Bela

Read more

Smeg LMN1VBS

SKU: LMN1VBS-001

Sudopera od čelika sa površinom od belog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Bela

Read more
59.990,00 Din.

Smeg LD116D-2

SKU: LD116D-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Satinirani inox

Add to cart
59.990,00 Din.

Smeg LD116S-2

SKU: LD116S-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Satinirani inox

Add to cart

Smeg LD150D-2

SKU: LD150D-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg LD150S-2

SKU: LD150S-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg LD102D-2

SKU: LD102D-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg LD102S-2

SKU: LD102S-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg LD861D-2

SKU: LD861D-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg LD861S-2

SKU: LD861S-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg LD862-2

SKU: LD862-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg VQR71

SKU: VQR71-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg VQR71RS

SKU: VQR71RS-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg VQR50

SKU: VQR50-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg VQR50RS

SKU: VQR50RS-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg VQR40RS

SKU: VQR40RS-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg VQR40

SKU: VQR40-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Read more

Smeg LFT116D

SKU: LFT116D-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg LFT116S

SKU: LFT116S-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg LFT100S

SKU: LFT100S-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg LFT100D

SKU: LFT100D-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg LFT102D

SKU: LFT102D-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg LFT102S

SKU: LFT102S-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg LFT861S

SKU: LFT861S-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg LFT861D

SKU: LFT861D-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg LFT862

SKU: LFT862-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Read more
82.950,00 Din.

Smeg LFT77RS

SKU: LFT77RS-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Add to cart

Smeg LFT50RS

SKU: LFT50RS-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg LFT34RS

SKU: LFT34RS-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg LFT3434RS

SKU: LFT3434RS-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Read more
67.750,00 Din.

Smeg LFT3418RS

SKU: LFT3418RS-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Add to cart
72.500,00 Din.

Smeg VSTR3434-2

SKU: VSTR3434-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Add to cart
74.990,00 Din.

Smeg VSTR3418-2

SKU: VSTR3418-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Add to cart
49.990,00 Din.

Smeg VSTR71-2

SKU: VSTR71-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 71 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Add to cart
31.200,00 Din.

Smeg VSTR34-2

SKU: VSTR34-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Add to cart
37.530,00 Din.

Smeg VSTR50-2

SKU: VSTR50-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Add to cart
25.830,00 Din.

Smeg VSTR18-2

SKU: VSTR18-2-001

Sudopera od brušenog čelika, dubine 14 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Add to cart

Smeg UM4530

SKU: UM4530

Sudopera od brušenog čelika, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija ALBA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg UM4540

SKU: UM4540

Sudopera od brušenog čelika, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija ALBA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg UM4040

SKU: UM4040

Sudopera od brušenog čelika, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija ALBA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Read more

Smeg LMN102D

Sudopera od čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

SKU: LMN102D-001

Smeg LMN102S

Sudopera od čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

SKU: LMN102S-001

Smeg LMN861S

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

SKU: LMN861S-001
56.800,00 Din. Add to cart

Smeg LMN862

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

SKU: LMN862-001

Smeg LMN1VND

Sudopera od čelika sa površinom od crnog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Crna

SKU: LMN1VND-001

Smeg LMN1VNS

Sudopera od čelika sa površinom od crnog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Crna

SKU: LMN1VNS-001

Smeg LMN116D

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

SKU: LMN116D-001

Smeg LMN116S

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

SKU: LMN116S-001

Smeg LMN1VBD

Sudopera od čelika sa površinom od belog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Bela

SKU: LMN1VBD-001

Smeg LMN1VBS

Sudopera od čelika sa površinom od belog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Bela

SKU: LMN1VBS-001

Smeg LD116D-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Satinirani inox

SKU: LD116D-2-001
59.990,00 Din. Add to cart

Smeg LD116S-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Satinirani inox

SKU: LD116S-2-001
59.990,00 Din. Add to cart

Smeg LD150D-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: LD150D-2-001

Smeg LD150S-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: LD150S-2-001

Smeg LD102D-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: LD102D-2-001

Smeg LD102S-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: LD102S-2-001

Smeg LD861D-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: LD861D-2-001

Smeg LD861S-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: LD861S-2-001

Smeg LD862-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: LD862-2-001

Smeg VQR71

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: VQR71-001

Smeg VQR71RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: VQR71RS-001

Smeg VQR50

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: VQR50-001

Smeg VQR50RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: VQR50RS-001

Smeg VQR40RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: VQR40RS-001

Smeg VQR40

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

SKU: VQR40-001

Smeg LFT116D

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT116D-001

Smeg LFT116S

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT116S-001

Smeg LFT100S

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT100S-001

Smeg LFT100D

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT100D-001

Smeg LFT102D

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT102D-001

Smeg LFT102S

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT102S-001

Smeg LFT861S

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT861S-001

Smeg LFT861D

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT861D-001

Smeg LFT862

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT862-001

Smeg LFT77RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT77RS-001
82.950,00 Din. Add to cart

Smeg LFT50RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT50RS-001

Smeg LFT34RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT34RS-001

Smeg LFT3434RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT3434RS-001

Smeg LFT3418RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

SKU: LFT3418RS-001
67.750,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR3434-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

SKU: VSTR3434-2-001
72.500,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR3418-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

SKU: VSTR3418-2-001
74.990,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR71-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 71 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

SKU: VSTR71-2-001
49.990,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR34-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

SKU: VSTR34-2-001
31.200,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR50-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

SKU: VSTR50-2-001
37.530,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR18-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 14 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

SKU: VSTR18-2-001
25.830,00 Din. Add to cart

Smeg UM4530

Sudopera od brušenog čelika, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija ALBA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

SKU: UM4530

Smeg UM4540

Sudopera od brušenog čelika, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija ALBA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

SKU: UM4540

Smeg UM4040

Sudopera od brušenog čelika, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija ALBA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

SKU: UM4040

Smeg LMN102D

Sudopera od čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Smeg LMN102S

Sudopera od čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Smeg LMN861S

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

56.800,00 Din. Add to cart

Smeg LMN862

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Smeg LMN1VND

Sudopera od čelika sa površinom od crnog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Crna

Smeg LMN1VNS

Sudopera od čelika sa površinom od crnog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Crna

Smeg LMN116D

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Smeg LMN116S

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Smeg LMN1VBD

Sudopera od čelika sa površinom od belog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Bela

Smeg LMN1VBS

Sudopera od čelika sa površinom od belog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Bela

Smeg LD116D-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Satinirani inox

59.990,00 Din. Add to cart

Smeg LD116S-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Satinirani inox

59.990,00 Din. Add to cart

Smeg LD150D-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LD150S-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LD102D-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LD102S-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LD861D-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LD861S-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LD862-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg VQR71

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg VQR71RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg VQR50

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg VQR50RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg VQR40RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg VQR40

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LFT116D

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT116S

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT100S

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT100D

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT102D

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT102S

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT861S

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT861D

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT862

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT77RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

82.950,00 Din. Add to cart

Smeg LFT50RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT34RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT3434RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT3418RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

67.750,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR3434-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

72.500,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR3418-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

74.990,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR71-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 71 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

49.990,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR34-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

31.200,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR50-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

37.530,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR18-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 14 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

25.830,00 Din. Add to cart

Smeg UM4530

Sudopera od brušenog čelika, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija ALBA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Smeg UM4540

Sudopera od brušenog čelika, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija ALBA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Smeg UM4040

Sudopera od brušenog čelika, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija ALBA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Smeg LMN102D

Sudopera od čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Smeg LMN102S

Sudopera od čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Smeg LMN861S

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

56.800,00 Din. Add to cart

Smeg LMN862

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Smeg LMN1VND

Sudopera od čelika sa površinom od crnog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Crna

Smeg LMN1VNS

Sudopera od čelika sa površinom od crnog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Crna

Smeg LMN116D

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Smeg LMN116S

Sudopera od čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Satinirani inox

Smeg LMN1VBD

Sudopera od čelika sa površinom od belog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Bela

Smeg LMN1VBS

Sudopera od čelika sa površinom od belog kaljenog stakla, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija NEWSON. Standardna ugradnja, boja: Bela

Smeg LD116D-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Satinirani inox

59.990,00 Din. Add to cart

Smeg LD116S-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Satinirani inox

59.990,00 Din. Add to cart

Smeg LD150D-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LD150S-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LD102D-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LD102S-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 15 cm i 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LD861D-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LD861S-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LD862-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg VQR71

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg VQR71RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg VQR50

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg VQR50RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg VQR40RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg VQR40

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Kosa ivica, boja: Inox

Smeg LFT116D

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT116S

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT100S

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT100D

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT102D

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT102S

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT861S

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT861D

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT862

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT77RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

82.950,00 Din. Add to cart

Smeg LFT50RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT34RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT3434RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

Smeg LFT3418RS

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Poravnata ugradnja, boja: Inox

67.750,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR3434-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

72.500,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR3418-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

74.990,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR71-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 71 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

49.990,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR34-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

31.200,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR50-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 20 cm, za ugradnju u korpus širine 60 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

37.530,00 Din. Add to cart

Smeg VSTR18-2

Sudopera od brušenog čelika, dubine 14 cm, za ugradnju u korpus širine 45 cm. Kolekcija MIRA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

25.830,00 Din. Add to cart

Smeg UM4530

Sudopera od brušenog čelika, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija ALBA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Smeg UM4540

Sudopera od brušenog čelika, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 90 cm. Kolekcija ALBA. Podgradna ugradnja, boja: Inox

Smeg UM4040

Sudopera od brušenog čelika, dubine 18 cm, za ugradnju u korpus širine 80 cm. Kolekcija ALBA. Podgradna ugradnja, boja: Inox