Mašine za pranje posuđa, potpuno ugradne, polu-ugradne, potpultne, slobodnostojeće, širine 45 cm, širine 60 cm, visine 82 cm, visine 86 cm – XXL, MAXI

Pranje posuđa

21.000,00 Din.

Miele GFV 60/57-1

26.000,00 Din.

Miele GFVi 607/72

290.000,00 Din.

Miele G 6920 SCi

150.000,00 Din.160.000,00 Din.

Miele G 6730 SCi

135.000,00 Din.145.000,00 Din.

Miele G 6620 SCi

85.000,00 Din.

Miele G 4203 i

75.000,00 Din.88.000,00 Din.

Miele G 4203 SC

88.000,00 Din.

Miele G 4940

125.000,00 Din.

Miele G 6620 SC

140.000,00 Din.165.000,00 Din.

Miele G 6730 SC

170.000,00 Din.

Miele G 6770 SCVi

145.000,00 Din.

Miele G 4780 SCVi

102.000,00 Din.

Miele G 4263 SCVi

300.000,00 Din.

Miele G 6992 SCVi

95.000,00 Din.

Miele G 4263 Vi

155.000,00 Din.

Miele G 6660 SCVi

90.000,00 Din.102.000,00 Din.

Miele G 4203 SCi

87.500,00 Din.

Miele G 4620 SC

215.000,00 Din.

Miele G 6860 SCVi

106.500,00 Din.

Miele G 4722 SC

106.500,00 Din.

Miele G 4620 SCi

285.000,00 Din.

Miele G 6900 SCi

119.000,00 Din.

Miele G 4620 SCi

125.000,00 Din.

Miele G 4722 SCi

115.000,00 Din.

Miele G 4700 SC

137.500,00 Din.

Miele G 4722 SCi

145.000,00 Din.

Miele G 4782 SCVi

150.000,00 Din.160.000,00 Din.

Miele G 4820 SCi

-14.760,00 Din. 84.990,00 Din. 99.750,00 Din.

Smeg ST331L

124.875,00 Din.

Smeg STA8648

189.150,00 Din.

Smeg BLV2AZ-2

-16.260,00 Din. 64.990,00 Din. 81.250,00 Din.

Smeg STL7221L

189.150,00 Din.

Smeg BLV2R-2

-33.885,00 Din. 129.990,00 Din. 163.875,00 Din.

Smeg PL7233TX

189.150,00 Din.

Smeg BLV2RO-2

149.875,00 Din.

Smeg STLA825B

189.150,00 Din.

Smeg BLV2VE-2

-15.635,00 Din. 62.490,00 Din. 78.125,00 Din.

Smeg STA4507

189.150,00 Din.

Smeg BLV2X-2

-34.250,00 Din. 137.375,00 Din. 171.625,00 Din.

Smeg STA7233L

189.150,00 Din.

Smeg BLV2NE-2

-33.885,00 Din. 129.990,00 Din. 163.875,00 Din.

Smeg STL7633L

189.150,00 Din.

Smeg BLV2O-2

189.150,00 Din.

Smeg BLV2P-2

80.040,00 Din.

Smeg ST321-1

138.000,00 Din.

Smeg ST332

-20.000,00 Din. 59.990,00 Din. 79.990,00 Din.

Smeg ST522

165.600,00 Din.

Smeg ST733TL-2