Profesionalni frižideri za komercijalnu upotrebu, ugostiteljski frižideri, hotelski, mini barovi, vinski kabineti za profesionalnu upotrebu, hjumidor za cigare

Frižideri

Smeg RC1400NT

Smeg RC1400LT

Smeg RC700NT

Smeg RC700LT