Slobodnostojeći kafe aparati

Slobodnostojeći

158.000,00 Din.

Miele CM 6350

158.000,00 Din.

Miele CM 6350 BW

250.000,00 Din.

Miele CM 7350

285.000,00 Din.

Miele CM 7550

335.000,00 Din.

Miele CM 7750

120.000,00 Din.

Miele CM 5500

99.000,00 Din.

Miele CM 5300

99.000,00 Din.

Miele CM 5300 Red

135.000,00 Din.

Miele CM 6150

135.000,00 Din.

Miele CM 6150 BW

80.990,00 Din.

Jura D60 automat za espresso

86.990,00 Din.

Jura D6 automat za espresso

115.990,00 Din.

Jura E6 automat za espresso

135.990,00 Din.

Jura E8 automat za espresso

185.990,00 Din.197.990,00 Din.

Jura S8 automat za espresso

210.990,00 Din.230.990,00 Din.

Jura J6 automat za espresso

280.990,00 Din.

Jura Z6 automat za espresso