Profesionalni konvektomati za komercijalnu upotrebu

Konvektomati

Lotus CUA-107E Konvektomat sa ubacivanjem vlage

Lotus CUA-107G Konvektomat gasni sa ubacivanjem vlage

Lotus CDA-107E Konvektomat sa direktnim ubacivanjem pare

Lotus CDA-107G Konvektomat gasni sa direktim ubacivanjem pare

Lotus CDE-107E Konvektomat sa direktnim ubacivanjem pare

Lotus CDE-107G Konvektomat gasni sa direktnim ubacivanjem pare

Lotus CDT-107E Konvektomat sa direktnim ubacivanjem pare

Lotus CDT-107G Konvektomat gasni sa direktnim ubacivanjem pare

Lotus CBA-107E Konvektomat sa bojlerom

Lotus CBT-107E Konvektomat sa bojlerom

Lotus CUA-111E Konvektomat sa ubacivanjem vlage

Lotus CUA-111G Konvektomat gasni sa ubacivanjem vlage

Lotus CDA-111E Konvektomat sa direktnim ubacivanjem pare

Lotus CDA-111G Konvektomat gasni sa direktnim ubacivanjem pare

Lotus CDE-111E Konvektomat sa direktnim ubacivanjem pare

Lotus CDE-111G Konvektomat gasni sa direktnim ubacivanjem pare

Lotus CDT-111E Konvektomat sa direktnim ubacivanjem pare

Lotus CDT-111G Konvektomat gasni sa direktnim ubacivanjem pare

Lotus CBA-111E Konvektomat sa bojlerom

Lotus CBT-111E Konvektomat sa bojlerom