Kombinovani frižideri sa zamrzivačem, ugradni i slobodnostojeći, sa vlažnom klimom i bez, sa NoFrost tehnologijom i bez, sa ledomatom i bez, sa vinskim frižiderom i bez, side-by-side

Frižideri sa zamrzivačem

Smeg C3170F2P

Smeg C3170P1

Smeg C3170PL1

Smeg D3150P1

Smeg S3C090P1

Smeg S3C120P1

Smeg S7298CFD2P1

Smeg U3C080P1

-24.885,00 Din. 99.990,00 Din. 124.875,00 Din.

Smeg C3180FP

99.875,00 Din.

Smeg C3170FP1

112.375,00 Din.

Smeg FC34XPNF1

79.875,00 Din.

Smeg UD7122CSP

162.375,00 Din.

Smeg CD7276NLD2P

1.249.875,00 Din.

Smeg RI96RSI

1.249.875,00 Din.

Smeg RI96LSI

1.231.125,00 Din.

Smeg RI76RSI

1.231.125,00 Din.

Smeg RI76LSI

124.875,00 Din.

Smeg SD7185CSD2P

1.373.750,00 Din.

Smeg RF396RSIX

1.373.750,00 Din.

Smeg RF396LSIX

1.312.375,00 Din.

Smeg RF376RSIX

1.312.375,00 Din.

Smeg RF376LSIX

224.875,00 Din.

Smeg CID280NF

Smeg FQ360XI No Frost

Smeg FQ360XIBI No Frost

306.125,00 Din.

Smeg FQ60XP No Frost

287.375,00 Din.

Smeg FQ55FX2PE

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LAZ

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LB

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RAZ

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RB

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RBL

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RNE

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LBL

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RO

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LNE

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RP

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LO

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RR

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LP

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RRO

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RV

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LR

199.650,00 Din.

Smeg FAB30RVE

211.050,00 Din.

Smeg FAB30RX

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LRO

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LV

199.650,00 Din.

Smeg FAB30LVE