Profesionalne friteze za komercijalnu upotrebu

Friteze

Lotus BST-64EM Stoni električni grejač

Lotus F18-94ET Električna friteza

Lotus F25-94ET Električna friteza

Lotus F2/8-94ET Električna friteza

Lotus F2/8-94G Friteza na gas

Lotus F18-94G Friteza na gas

Lotus F25-94G Friteza na gas

Lotus F2/18-98ET Električna friteza

Lotus F2/25-98ET Električna friteza

Lotus F2/18-98G Friteza na gas

Lotus F2/25-98G Friteza na gas

Lotus BST-94EM Ploča sa fritezom sa infracrvenim grejačem

Lotus F13T-94ET Stona friteza sa jednom korpom

Lotus F2/8T-94ET Stona friteza sa dve korpe

Lotus F2/13T-98ET Stona friteza sa dve korpe

Lotus F13T-94G Stona friteza na gas sa jednom korpom

Lotus F2/8T-94G Stona friteza na gas sa dve korpe

Lotus F2/13T-98G Stona friteza na gas sa dve korpe

Lotus BST-64EM Stoni električni grejač

SKU: L16040410

Električna friteza sa monofaznim priključkom snage 1,47 kW
Posuda GN 2/3 visine 15 cm sa duplim dnom
Dimenzije (Š / D / V u cm): 40 / 60 / 28

Read more

Lotus F18-94ET Električna friteza

SKU: L09090430

Električna friteza zapremine 18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Read more

Lotus F25-94ET Električna friteza

SKU: L09090431

Električna friteza zapremine 25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Read more

Lotus F2/8-94ET Električna friteza

SKU: L09090432

Električna friteza zapremine 8+8 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Read more

Lotus F2/8-94G Friteza na gas

SKU: L09260452

Friteza na gas zapremine 8+8 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Read more

Lotus F18-94G Friteza na gas

SKU: L09260450

Friteza na gas zapremine 18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Read more

Lotus F25-94G Friteza na gas

SKU: L09260451

Friteza na gas zapremine 25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Read more

Lotus F2/18-98ET Električna friteza

SKU: L09090830

Električna friteza zapremine 18+18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

Read more

Lotus F2/25-98ET Električna friteza

SKU: L09090831

Električna friteza zapremine 25+25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

Read more

Lotus F2/18-98G Friteza na gas

SKU: L09260850

Električna friteza zapremine 18+18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

Read more

Lotus F2/25-98G Friteza na gas

SKU: L09260851

Električna friteza zapremine 25+25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

Read more

Lotus BST-94EM Ploča sa fritezom sa infracrvenim grejačem

SKU: L19040410

Ploča sa fritezom sa infracrvenim grejačem
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Dimenzije posude (Š/D/V u cm): 30,5 / 51 / 16,5

Read more

Lotus F13T-94ET Stona friteza sa jednom korpom

SKU: L19090430

Stona friteza
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 l

Read more

Lotus F2/8T-94ET Stona friteza sa dve korpe

SKU: L19090432

Stona friteza
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 8 + 8 l

Read more

Lotus F2/13T-98ET Stona friteza sa dve korpe

SKU: L19090830

Stona friteza
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 + 13 l

Read more

Lotus F13T-94G Stona friteza na gas sa jednom korpom

SKU: L19260450

Stona friteza na gas
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 l

Read more

Lotus F2/8T-94G Stona friteza na gas sa dve korpe

SKU: L19260452

Stona friteza na gas
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 8 + 8 l

Read more

Lotus F2/13T-98G Stona friteza na gas sa dve korpe

SKU: L19260850

Stona friteza na gas
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 + 13 l

Read more

Lotus BST-64EM Stoni električni grejač

Električna friteza sa monofaznim priključkom snage 1,47 kW
Posuda GN 2/3 visine 15 cm sa duplim dnom
Dimenzije (Š / D / V u cm): 40 / 60 / 28

SKU: L16040410

Lotus F18-94ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

SKU: L09090430

Lotus F25-94ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

SKU: L09090431

Lotus F2/8-94ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 8+8 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

SKU: L09090432

Lotus F2/8-94G Friteza na gas

Friteza na gas zapremine 8+8 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

SKU: L09260452

Lotus F18-94G Friteza na gas

Friteza na gas zapremine 18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

SKU: L09260450

Lotus F25-94G Friteza na gas

Friteza na gas zapremine 25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

SKU: L09260451

Lotus F2/18-98ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 18+18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

SKU: L09090830

Lotus F2/25-98ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 25+25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

SKU: L09090831

Lotus F2/18-98G Friteza na gas

Električna friteza zapremine 18+18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

SKU: L09260850

Lotus F2/25-98G Friteza na gas

Električna friteza zapremine 25+25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

SKU: L09260851

Lotus BST-94EM Ploča sa fritezom sa infracrvenim grejačem

Ploča sa fritezom sa infracrvenim grejačem
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Dimenzije posude (Š/D/V u cm): 30,5 / 51 / 16,5

SKU: L19040410

Lotus F13T-94ET Stona friteza sa jednom korpom

Stona friteza
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 l

SKU: L19090430

Lotus F2/8T-94ET Stona friteza sa dve korpe

Stona friteza
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 8 + 8 l

SKU: L19090432

Lotus F2/13T-98ET Stona friteza sa dve korpe

Stona friteza
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 + 13 l

SKU: L19090830

Lotus F13T-94G Stona friteza na gas sa jednom korpom

Stona friteza na gas
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 l

SKU: L19260450

Lotus F2/8T-94G Stona friteza na gas sa dve korpe

Stona friteza na gas
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 8 + 8 l

SKU: L19260452

Lotus F2/13T-98G Stona friteza na gas sa dve korpe

Stona friteza na gas
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 + 13 l

SKU: L19260850

Lotus BST-64EM Stoni električni grejač

Električna friteza sa monofaznim priključkom snage 1,47 kW
Posuda GN 2/3 visine 15 cm sa duplim dnom
Dimenzije (Š / D / V u cm): 40 / 60 / 28

Lotus F18-94ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Lotus F25-94ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Lotus F2/8-94ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 8+8 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Lotus F2/8-94G Friteza na gas

Friteza na gas zapremine 8+8 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Lotus F18-94G Friteza na gas

Friteza na gas zapremine 18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Lotus F25-94G Friteza na gas

Friteza na gas zapremine 25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Lotus F2/18-98ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 18+18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

Lotus F2/25-98ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 25+25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

Lotus F2/18-98G Friteza na gas

Električna friteza zapremine 18+18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

Lotus F2/25-98G Friteza na gas

Električna friteza zapremine 25+25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

Lotus BST-94EM Ploča sa fritezom sa infracrvenim grejačem

Ploča sa fritezom sa infracrvenim grejačem
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Dimenzije posude (Š/D/V u cm): 30,5 / 51 / 16,5

Lotus F13T-94ET Stona friteza sa jednom korpom

Stona friteza
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 l

Lotus F2/8T-94ET Stona friteza sa dve korpe

Stona friteza
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 8 + 8 l

Lotus F2/13T-98ET Stona friteza sa dve korpe

Stona friteza
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 + 13 l

Lotus F13T-94G Stona friteza na gas sa jednom korpom

Stona friteza na gas
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 l

Lotus F2/8T-94G Stona friteza na gas sa dve korpe

Stona friteza na gas
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 8 + 8 l

Lotus F2/13T-98G Stona friteza na gas sa dve korpe

Stona friteza na gas
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 + 13 l

Lotus BST-64EM Stoni električni grejač

Električna friteza sa monofaznim priključkom snage 1,47 kW
Posuda GN 2/3 visine 15 cm sa duplim dnom
Dimenzije (Š / D / V u cm): 40 / 60 / 28

Lotus F18-94ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Lotus F25-94ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Lotus F2/8-94ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 8+8 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Lotus F2/8-94G Friteza na gas

Friteza na gas zapremine 8+8 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Lotus F18-94G Friteza na gas

Friteza na gas zapremine 18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Lotus F25-94G Friteza na gas

Friteza na gas zapremine 25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 90

Lotus F2/18-98ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 18+18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

Lotus F2/25-98ET Električna friteza

Električna friteza zapremine 25+25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

Lotus F2/18-98G Friteza na gas

Električna friteza zapremine 18+18 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

Lotus F2/25-98G Friteza na gas

Električna friteza zapremine 25+25 l
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 90

Lotus BST-94EM Ploča sa fritezom sa infracrvenim grejačem

Ploča sa fritezom sa infracrvenim grejačem
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Dimenzije posude (Š/D/V u cm): 30,5 / 51 / 16,5

Lotus F13T-94ET Stona friteza sa jednom korpom

Stona friteza
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 l

Lotus F2/8T-94ET Stona friteza sa dve korpe

Stona friteza
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 8 + 8 l

Lotus F2/13T-98ET Stona friteza sa dve korpe

Stona friteza
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 + 13 l

Lotus F13T-94G Stona friteza na gas sa jednom korpom

Stona friteza na gas
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 l

Lotus F2/8T-94G Stona friteza na gas sa dve korpe

Stona friteza na gas
Dimenzije (Š/D/V u cm): 40 / 90 / 28
Zapremina friteze: 8 + 8 l

Lotus F2/13T-98G Stona friteza na gas sa dve korpe

Stona friteza na gas
Dimenzije (Š/D/V u cm): 80 / 90 / 28
Zapremina friteze: 13 + 13 l