Plafonski aspiratori

Plafonski

275.990,00 Din.

Elica EMPTY SKY

251.990,00 Din.

Elica EMPTY SKY SENSE

215.990,00 Din.

Elica EDITH SENSE

227.990,00 Din.

Elica EDITH SENSE

215.990,00 Din.

Elica EDITH SENSE

215.990,00 Din.

Elica EDITH SENSE

215.990,00 Din.227.990,00 Din.

Elica AUDREY SENSE

275.990,00 Din.

Elica SHINING

203.990,00 Din.

Elica ETOILE

131.990,00 Din.

Elica CLOUD FIVE

479.990,00 Din.

Elica YE

263.990,00 Din.

Elica SEASHELL

251.990,00 Din.263.990,00 Din.

Elica EDITH

251.990,00 Din.263.990,00 Din.

Elica AUDREY

151.375,00 Din.202.375,00 Din.

Falmec NUBE

271.000,00 Din.

Falmec CIELO

257.250,00 Din.

Falmec AURA

328.750,00 Din.379.750,00 Din.

Falmec ECLISSE

156.375,00 Din.247.625,00 Din.

Falmec NUVOLA

164.625,00 Din.2.370.000,00 Din.

Falmec STELLA

295.000,00 Din.

Miele DA 2906

275.990,00 Din.

Elica EMPTY SKY

SKU: PRF0120972

Filtrirajući ili odvodni plafonski aspirator usisne snage 559 / 823 m3/h, širine 120 cm.

Select options
251.990,00 Din.

Elica EMPTY SKY SENSE

SKU: PRF0120974

Filtrirajući plafonski aspirator usisne snage do 559 m3/h, veličine 70 x 120 cm.

Add to cart
215.990,00 Din.

Elica EDITH SENSE

SKU: PRF0110534

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

Add to cart
227.990,00 Din.

Elica EDITH SENSE

SKU: PRF0110532

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

Add to cart
215.990,00 Din.

Elica EDITH SENSE

SKU: PRF0110531

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

Add to cart
215.990,00 Din.

Elica EDITH SENSE

SKU: PRF0110533

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

Add to cart
215.990,00 Din.227.990,00 Din.

Elica AUDREY SENSE

SKU: PRF0110530

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

Select options
275.990,00 Din.

Elica SHINING

SKU: PRF0120497

Filtrirajući aspirator usisne snage do 550 m3/h, prečnika 50 cm.

Select options
203.990,00 Din.

Elica ETOILE

SKU: PRF0098000

Aspirator na odvod usisne snage do 669 m3/h, širine 100 cm.

Add to cart
131.990,00 Din.

Elica CLOUD FIVE

SKU: PRF0091767

Filtrirajući aspirator usisne snage do 368 m3/h, širine 90 cm.

Add to cart
479.990,00 Din.

Elica YE

SKU: PRF0098375

Filtrirajući aspirator usisne snage do 900 m3/h, širine 66 cm.

Add to cart
263.990,00 Din.

Elica SEASHELL

SKU: PRF0024262Ao

Filtrirajući aspirator usisne snage do 800 m3/h, širine 80 cm.

Read more
251.990,00 Din.263.990,00 Din.

Elica EDITH

SKU: PRF0098360Ao

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

Select options
251.990,00 Din.263.990,00 Din.

Elica AUDREY

SKU: PRF0098365Ao

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

Select options
151.375,00 Din.202.375,00 Din.

Falmec NUBE

SKU: NUBE

Plafonski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja.

Select options
271.000,00 Din.

Falmec CIELO

SKU: CIELO

Plafonski aspirator usisne snage 600 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

Add to cart
257.250,00 Din.

Falmec AURA

SKU: AURA

Plafonski aspirator usisne snage 600 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

Add to cart
328.750,00 Din.379.750,00 Din.

Falmec ECLISSE

SKU: ECLISSE

Plafonski aspirator usisne snage 800 mili 950 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

Select options
156.375,00 Din.247.625,00 Din.

Falmec NUVOLA

SKU: NUVOLA

Plafonski aspirator usisne snage 800 mili 950 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem.

Select options
164.625,00 Din.2.370.000,00 Din.

Falmec STELLA

SKU: STELLA

Plafonski aspirator usisne snage 800 mili 950 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

Select options
295.000,00 Din.

Miele DA 2906

SKU: DA2906

Plafonski aspirator usisne snage 740 m3  vazduha sa tri nivoa jačine, LED osvetljenjem i Con@ctivity funkcijom za bežično povezivanje aspiratora i ploče za kuvanje.

Add to cart

Elica EMPTY SKY

Filtrirajući ili odvodni plafonski aspirator usisne snage 559 / 823 m3/h, širine 120 cm.

SKU: PRF0120972
275.990,00 Din. Select options

Elica EMPTY SKY SENSE

Filtrirajući plafonski aspirator usisne snage do 559 m3/h, veličine 70 x 120 cm.

SKU: PRF0120974
251.990,00 Din. Add to cart

Elica EDITH SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

SKU: PRF0110534
215.990,00 Din. Add to cart

Elica EDITH SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

SKU: PRF0110532
227.990,00 Din. Add to cart

Elica EDITH SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

SKU: PRF0110531
215.990,00 Din. Add to cart

Elica EDITH SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

SKU: PRF0110533
215.990,00 Din. Add to cart

Elica AUDREY SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

SKU: PRF0110530
215.990,00 Din.227.990,00 Din. Select options

Elica SHINING

Filtrirajući aspirator usisne snage do 550 m3/h, prečnika 50 cm.

SKU: PRF0120497
275.990,00 Din. Select options

Elica ETOILE

Aspirator na odvod usisne snage do 669 m3/h, širine 100 cm.

SKU: PRF0098000
203.990,00 Din. Add to cart

Elica CLOUD FIVE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 368 m3/h, širine 90 cm.

SKU: PRF0091767
131.990,00 Din. Add to cart

Elica YE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 900 m3/h, širine 66 cm.

SKU: PRF0098375
479.990,00 Din. Add to cart

Elica SEASHELL

Filtrirajući aspirator usisne snage do 800 m3/h, širine 80 cm.

SKU: PRF0024262Ao
263.990,00 Din. Read more

Elica EDITH

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

SKU: PRF0098360Ao
251.990,00 Din.263.990,00 Din. Select options

Elica AUDREY

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

SKU: PRF0098365Ao
251.990,00 Din.263.990,00 Din. Select options

Falmec NUBE

Plafonski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja.

SKU: NUBE
151.375,00 Din.202.375,00 Din. Select options

Falmec CIELO

Plafonski aspirator usisne snage 600 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

SKU: CIELO
271.000,00 Din. Add to cart

Falmec AURA

Plafonski aspirator usisne snage 600 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

SKU: AURA
257.250,00 Din. Add to cart

Falmec ECLISSE

Plafonski aspirator usisne snage 800 mili 950 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

SKU: ECLISSE
328.750,00 Din.379.750,00 Din. Select options

Falmec NUVOLA

Plafonski aspirator usisne snage 800 mili 950 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem.

SKU: NUVOLA
156.375,00 Din.247.625,00 Din. Select options

Falmec STELLA

Plafonski aspirator usisne snage 800 mili 950 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

SKU: STELLA
164.625,00 Din.2.370.000,00 Din. Select options

Miele DA 2906

Plafonski aspirator usisne snage 740 m3  vazduha sa tri nivoa jačine, LED osvetljenjem i Con@ctivity funkcijom za bežično povezivanje aspiratora i ploče za kuvanje.

SKU: DA2906
295.000,00 Din. Add to cart

Elica EMPTY SKY

Filtrirajući ili odvodni plafonski aspirator usisne snage 559 / 823 m3/h, širine 120 cm.

275.990,00 Din. Select options

Elica EMPTY SKY SENSE

Filtrirajući plafonski aspirator usisne snage do 559 m3/h, veličine 70 x 120 cm.

251.990,00 Din. Add to cart

Elica EDITH SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

215.990,00 Din. Add to cart

Elica EDITH SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

227.990,00 Din. Add to cart

Elica EDITH SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

215.990,00 Din. Add to cart

Elica EDITH SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

215.990,00 Din. Add to cart

Elica AUDREY SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

215.990,00 Din.227.990,00 Din. Select options

Elica SHINING

Filtrirajući aspirator usisne snage do 550 m3/h, prečnika 50 cm.

275.990,00 Din. Select options

Elica ETOILE

Aspirator na odvod usisne snage do 669 m3/h, širine 100 cm.

203.990,00 Din. Add to cart

Elica CLOUD FIVE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 368 m3/h, širine 90 cm.

131.990,00 Din. Add to cart

Elica YE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 900 m3/h, širine 66 cm.

479.990,00 Din. Add to cart

Elica SEASHELL

Filtrirajući aspirator usisne snage do 800 m3/h, širine 80 cm.

263.990,00 Din. Read more

Elica EDITH

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

251.990,00 Din.263.990,00 Din. Select options

Elica AUDREY

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

251.990,00 Din.263.990,00 Din. Select options

Falmec NUBE

Plafonski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja.

151.375,00 Din.202.375,00 Din. Select options

Falmec CIELO

Plafonski aspirator usisne snage 600 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

271.000,00 Din. Add to cart

Falmec AURA

Plafonski aspirator usisne snage 600 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

257.250,00 Din. Add to cart

Falmec ECLISSE

Plafonski aspirator usisne snage 800 mili 950 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

328.750,00 Din.379.750,00 Din. Select options

Falmec NUVOLA

Plafonski aspirator usisne snage 800 mili 950 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem.

156.375,00 Din.247.625,00 Din. Select options

Falmec STELLA

Plafonski aspirator usisne snage 800 mili 950 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

164.625,00 Din.2.370.000,00 Din. Select options

Miele DA 2906

Plafonski aspirator usisne snage 740 m3  vazduha sa tri nivoa jačine, LED osvetljenjem i Con@ctivity funkcijom za bežično povezivanje aspiratora i ploče za kuvanje.

295.000,00 Din. Add to cart

Elica EMPTY SKY

Filtrirajući ili odvodni plafonski aspirator usisne snage 559 / 823 m3/h, širine 120 cm.

275.990,00 Din. Select options

Elica EMPTY SKY SENSE

Filtrirajući plafonski aspirator usisne snage do 559 m3/h, veličine 70 x 120 cm.

251.990,00 Din. Add to cart

Elica EDITH SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

215.990,00 Din. Add to cart

Elica EDITH SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

227.990,00 Din. Add to cart

Elica EDITH SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

215.990,00 Din. Add to cart

Elica EDITH SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

215.990,00 Din. Add to cart

Elica AUDREY SENSE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

215.990,00 Din.227.990,00 Din. Select options

Elica SHINING

Filtrirajući aspirator usisne snage do 550 m3/h, prečnika 50 cm.

275.990,00 Din. Select options

Elica ETOILE

Aspirator na odvod usisne snage do 669 m3/h, širine 100 cm.

203.990,00 Din. Add to cart

Elica CLOUD FIVE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 368 m3/h, širine 90 cm.

131.990,00 Din. Add to cart

Elica YE

Filtrirajući aspirator usisne snage do 900 m3/h, širine 66 cm.

479.990,00 Din. Add to cart

Elica SEASHELL

Filtrirajući aspirator usisne snage do 800 m3/h, širine 80 cm.

263.990,00 Din. Read more

Elica EDITH

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

251.990,00 Din.263.990,00 Din. Select options

Elica AUDREY

Filtrirajući aspirator usisne snage do 400 m3/h, prečnika 50 cm.

251.990,00 Din.263.990,00 Din. Select options

Falmec NUBE

Plafonski aspirator usisne snage 800 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja.

151.375,00 Din.202.375,00 Din. Select options

Falmec CIELO

Plafonski aspirator usisne snage 600 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

271.000,00 Din. Add to cart

Falmec AURA

Plafonski aspirator usisne snage 600 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

257.250,00 Din. Add to cart

Falmec ECLISSE

Plafonski aspirator usisne snage 800 mili 950 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

328.750,00 Din.379.750,00 Din. Select options

Falmec NUVOLA

Plafonski aspirator usisne snage 800 mili 950 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i neonskim osvetljenjem.

156.375,00 Din.247.625,00 Din. Select options

Falmec STELLA

Plafonski aspirator usisne snage 800 mili 950 m3  vazduha sa 4 brzine usisavanja i LED osvetljenjem.

164.625,00 Din.2.370.000,00 Din. Select options

Miele DA 2906

Plafonski aspirator usisne snage 740 m3  vazduha sa tri nivoa jačine, LED osvetljenjem i Con@ctivity funkcijom za bežično povezivanje aspiratora i ploče za kuvanje.

295.000,00 Din. Add to cart